XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego


Introit

Ps 85, 3.5

Miserere mihi, Domine, quoniam ad te clamavi tota die : quia tu, Domine suavis ac mitis es, et copiosus in misericordia omnibus invocantibus te. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo ustawicznie wołam do Ciebie. Tyś Panie dobry i łaskawy, wielce miłosierny dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

Ps 85,1

Inclina, Domine, aurem tuam mihi, et exaudi me : quoniam inops, et pauper sum ego.
Gloria Patri...
Miserere mihi...
Nakłoń, Panie ucho swoje i wysłuchaj mnie, bo biedny jestem i nędzny.
Chwała Ojcu...<
Zmiłuj się nade mną...
Miserere mihi

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Tua nos, quaesumus, Domine, gratia semper et praeveniat et sequatur : ac bonis operibus iugiter praestet esse intentos. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie, niechaj Twa łaska uprzedza nas i towarzyszy nam zawsze, oraz niechaj w nas wzbudzi gorliwość oddawania się dobrym uczynkom.

Lekcja

Ef 3, 13-21

Graduał i Alleluja

Ps 101, 16-17

Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam. Quoniam aedificavit Dominus Sion, et videbitur in maiestate sua Uczczą narody Imię Twoje Panie, a królowie ziemscy chwałę Twą uznają. Pan bowiem odbudował Syjon i tam się okaże w swoim majestacie.

Ps 97, 1

Alleluia, alleluia. Cantate Domino canticum novum : quia mirabilia fecit Dominus. Alleluia. Alleluja, alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, gdyż Pan dokonał cudów. Alleluja.
Timebunt gentes

Cantate Domino

Ewangelia

Łk 14, 1-11

Ofertorium

Ps 39, 14.15

Domine, in auxilium meum respice : confundantur et revereantur, qui quaerunt animam meam, ut auferant eam : Domine, in auxilium meum respice. Panie pospiesz mi z pomocą, niechaj się zawstydzą, którzy szukają mej duszy, aby ją zgubić. Panie pospiesz mi z pomocą.
Domine, in auxilium

Sekreta

Munda nos, quaesumus, Domine, sacrificii praesentis effectu : et perfice miseratus in nobis; ut eius mereamur esse participes. Per Dominum nostrum... Oczyść nas, Panie, działaniem Twej ofiary i w miłosierdziu Twoim spraw, byśmy zasłużyli brać w niej udział. Przez Pana naszego...

Komunia

Ps 16, 6

Domine, memorabor iustitiae tuae solius : Deus, docuisti me a iuventute mea : et usque in senectam et senium, Deus, ne derelinquas me. Wspominać będę sprawiedliwość : Tobie Panie jedynie właściwą. Tyś mnie, Boże, uczył od młodości mojej, więc też i na starość, aż po wiek sędziwy nie opuszczaj mnie, Boże.
Domine memorabor

Pokomunia

Purifica, quaesumus, Domine mentes nostras benignus, et renova caelestibus sacamentis : ut consequenter et corporum praesens pariter, et futurum capiamus auxilium. Per Dominum nostrum... Panie, oczyść łaskawie umysły nasze i odnów je niebiańskim Sakramentem, tak żeby i ciała nasze czerpały zeń pomoc na teraz i na przyszłość. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.