V Ogólnopolski Konkurs Chórów im. św. Jana Bosko Aleksandrów Kujawski 21. 11. 2015r

Napisane w dniu 2017-01-20 17:25:23 przez jcuryllo.

W dniu 21 listopada w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się IV Ogólnopolski Konkurs Chórów

 

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.cordialecoro.pl (zakładka IV Ogólnopolski)

IV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów
im. św. Jana Bosko
Aleksandrów Kujawski 21. 11. 2015r.

  
Organizatorzy:
   Chór ,,Cordiale Coro” z Aleksandrowa  Kujawskiego
,,Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Romantycznego w Turznie''
 ,,Kolegium Kujawskie” Księży Salezjanów z Aleksandrowa Kujawskiego
„Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Aleksandrowie Kujawskim”
  Fundacja Przedsiębiorczości ,,START” z Ciechocinka
 ,,Środowiskowy Dom Samopomocy” z Aleksandrowa Kujawskiego
 
 
 
Cele konkursu :

 • propagowanie i pielęgnowanie wśród chórów  muzyki religijnej,
 • podnoszenie poziomu artystycznego   zespołów chóralnych,
 • dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów,
 • ocena osiągnięć występujących chórzystów , różnych zespołów,
 • promowanie i inspirowanie muzyki religijnej o charakterze  liturgicznym.

 
 
 
 
KATEGORIE
 
1.Chóry jednorodne
2.Chóry mieszane
3.Chóry parafialne
4.Zespoły wokalne(do 12 osób)
 
 
W zależności od ilości zgłoszeń organizatorzy oraz jury zastrzegają sobie inny podział   kategorii
 
 

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 
 

 1. W konkursie udział mogą wziąć  zespoły chóralne z terenu całego kraju i zagranicy

       2. W konkursie nie może wziąć udziału laureat nagrody Grand Prix z poprzedniej edycji festiwalu

 1.  Do zgłoszenia należy załączyć :

 

 •  wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu
 • cztery kopie  partytur utworów zgłoszonych do konkursu
 • informację o zespole i  życiorys artystyczny dyrygenta
 • fotografia chóru
 • nagranie CD lub DVD  z co najmniej 3 utworami  nagranymi w bieżącym roku

 
4.Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z  dniem 23  Października  2015 r.
5.Kartę Zgłoszenia oraz partytury utworów  należy przesłać  na adres: Chór Cordiale Coro  
ul. Chopina 24
87-700 Aleksandrów Kujawski                  lub na adres email  kontakt@cordialecoro.pl
                                                                                         tel. 794010461
 
 Warunki Uczestnictwa
 
 
 
O udziale  zespołu w konkursie  decydować będzie komisja artystyczna   na podstawie przesłanej płyty CD lub DVD zawierającej co najmniej 3 utwory.
 O  zakwalifikowaniu do konkursu chóry zostaną poinformowane  do 26  października 2015r.
Chóry zakwalifikowane  dokonują wpłatę  akredytacyjną w kwocie  300 zł,
do dnia  30  października 2015r.
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji  z  uczestnictwa.
Wpłatę należy dokonać  na konto organizatora z dopiskiem IV Ogólnopolski Konkurs Chórów
Fundacja Przedsiębiorczości Lokalnej Start
87-720 Ciechocinek ul. Bolesława Chrobrego 2
nr konta 73 9537 0000 2006 0069 3462 0001
 
Dla chętnych obiad w cenie 15 zł  od osoby (wpłata na konto organizatora do 10.11.2015 r.)
Wpłatę należy dokonać  na konto organizatora z dopiskiem : OBIAD - IV Ogólnopolski Konkurs Chórów :
Fundacja Przedsiębiorczości Lokalnej Start
Ciechocinek 87-720 ul. Bolesława Chrobrego 2
nr konta 73 9537 0000 2006 0069 3462 0001
 
Zespoły zobowiązane są do przygotowania co najmniej 3 utworów o dowolnej tematyce zróżnicowanych pod względem stylu. Dopuszcza  się wykonanie jednego utworu konkursowego z towarzyszeniem dowolnego  instrumentu, lub instrumentów.
Uczestnicy konkursu  będą mieli do dyspozycji  salę do rozśpiewania.
 
 
Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 15 minut
 
 
 Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.
 
Jury oceniać będzie: intonację, emisję głosu, dykcję, dynamikę, agogikę,artykulację, interpretację, dobór repertuaru i jego stopień trudności, ogólny wyraz artystyczny.
 Po zakończeniu konkursu organizatorzy przewidują spotkanie członków jury z dyrygentami zespołów chóralnych.
Koszty podróży , noclegu  zespoły pokrywają we własnym zakresie. (organizator udzieli  pomocy w zakwaterowaniu.)
 
 

JURY

 

 1. Występy chórów  oceniać będzie  jury, złożone z wybitnych chórmistrzów , którzy zostaną powołani przez organizatorów.
 2. Postanowienia jury są ostateczne.

 

NAGRODY

 
1. W konkursie przyznane  zostaną następujące nagrody :
 

 • Nagroda Grand Prix  1500zł                   
 • Nagroda za zajęcie   I Miejsca 800zł    (w każdej kategorii)
 • Nagroda za zajęcia  II miejsca 600 zł   (w każdej kategorii)
 •  Nagroda za zajęcia III  miejsca 400 zł  (w każdej kategorii)

             

 • Nagroda specjalna , za wykonanie dowolnego utworu kompozycji  Salezjanina (nagroda rzeczowa)
 • Nagroda dla najlepszego dyrygenta IV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów

 im. św. Jana Bosko (nagroda rzeczowa)

 • Wszystkie chóry otrzymają  dyplom uczestnictwa oraz statuetkę za udział

w konkursie

 • Jury może dokonać innego podziału nagród

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Uroczysta inauguracja konkursu odbędzie się 21 listopada 2015 r. o godz. 10.00 (sobota)

w Auli Zespołu Szkół Salezjańskich ,,Kolegium Kujawskie” w Aleksandrowie Kujawskim ul. Chopina 24

 1.  O godzinie 18:00 w Parafii NMP Wspomożenia Wiernych ul. ks. Fr. Szczygłowskiego 5   w Aleksandrowie Kujawskim sprawowana  będzie  msza święta kończąca konkurs, która  dla uczestników, organizatorów, sponsorów, jury, zaproszonych gości i publiczności będzie centralnym punktem konkursu. Po mszy świętej zostaną ogłoszone  wyniki i rozdane nagrody.
 2. Podczas Mszy św. wybrane przez jury zespoły wykonają po jednym utworze ze swojego repertuaru .
 3. Po ogłoszeniu wyników przewidziane są występy  nagrodzonych zespołów.

 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian zapisów regulaminowych.
Adres do korespondencji festiwalowej:
Chór Cordiale Coro 
ul. Chopina 24 
87-700 Aleksandrów Kujawski
Tel. 794010461   Jarosław Dąbrowski
e-mail: kontakt@cordialecoro.pl                                                                                                                                      

Dyrektor Artystyczny Festiwalu
 
      Jarosław Dąbrowski                                                                                                     


 
 
 
 
 
 

foto.php?rodzaj=festiwal&fwid=398

Źródło: VI Krakowski Festiwal Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych

Wcześniejsze Nowości

1.Międzynarodowy Festiwal Chóralny Muzyki Adwentowej i Świątecznej MUNDUS CANTAT SOPOT

W dniach od 10 do 13 grudnia w Sopocie odbędzie się 1.Międzynarodowy Festiwal Chóralny Muzyki Adwentowej i Świątecznej MUNDUS CANTAT SOPOT

V GDAŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRALNY

W dniach 12 i 13 marca 2016 roku w Gdańsku odbędzie się V GDAŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRALNY

Międzynarodowy Festiwal Chóralny dla Młodych MUNDUS CANTAT GDAŃSK

W dniach od 7 do 9 marca 2016 roku na Akademii Muzycznej w Gdańsku odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Chóralny dla Młodych MUNDUS CANTAT