VI MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY "Cantu Gaudeamus"

Napisane w dniu 2022-05-13 13:00:05 przez jcuryllo.

Miejsce: Białystok , Pałac Branickich w Białymstoku
Data rozpoczęcia: 2022-12-03

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Cantu Gaudeamus”
którego VI edycja odbędzie się
w dniach 3 – 4 grudnia 2021 roku
w pięknej Auli Magna barokowego Pałacu Branickich 

w Białymstoku.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa entuzjastów śpiewu chóralnego zyska Państwa zainteresowanie, zaś sam Konkurs stanie się nie tylko areną dla rywalizacji, lecz również platformą do wymiany doświadczeń oraz źródłem nowych inspiracji.
 

Regulamin

I. INFORMACJE WSTĘPNE  

1. Konkurs odbędzie się w dniach  3-4 grudnia 2022 r. w Pałacu Branickich w Białymstoku

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chórów amatorskich z Polski i z zagranicy.

3. Chóry mogą uczestniczyć w następujących kategoriach:

A. Chóry  i zespoły wokalne (dorośli) – powyżej 18 r.ż. *
B. Chóry dziecięce i młodzieżowe – poniżej 20 r.ż. *
C. Muzyka sakralna
D. Muzyka współczesna

        * 20% członków zespołu może być starsza lub młodsza niż powyższe wymagania

4. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów amatorskich.

5. Chóry mogą brać udział maksymalnie w trzech kategoriach.

6. Czas występu na scenie łącznie z wejściem i wyjściem oraz przerwami między utworami wynosi od 10 do 20 min. Przekroczenie czasu prezentacji konkursowej będzie skutkowało przerwaniem występu, co uniemożliwi ocenę interpretacji utworu.

7. W kategorii A wymagany jest repertuar składający się z 4 utworów wielogłosowych, (w tym minimum 3 a cappella):

•  utwór powstały przed 1950 rokiem
•  utwór napisany po 1950 roku
•  2 utwory dowolne

8. W kategorii B wymagany jest repertuar składający się z 4 pozycji, w tym minimum dwóch a cappella i jednej autorstwa kompozytora z kraju pochodzenia danego zespołu

9. W kategorii C wymagane jest zaprezentowanie 4 utworów o charakterze sakralnym, w tym jednej autorstwa rodzimego kompozytora i trzech a cappella.

10. W kategorii D wymagane są 4 utwory, powstałe po 1950 roku, w tym przynajmniej jednej kompozycji autora z kraju, z którego pochodzi dany zespół oraz trzech a cappella.

II. JURY

1. Występy chórów będzie oceniać min. 3-osobowe międzynarodowe Jury, powołane przez organizatorów.

2. Członkowie Jury oceniają występy zespołów biorąc pod uwagę:
•  intonację i dykcję
•  jakość emisji głosu i kulturę brzmienia zespołu
•  interpretację utworów (zważywszy zarówno na poprawność odczytania partytury, jak i stylistykę wykonawczą charakterystyczną dla danej epoki)
•  dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny występu konkursowego

3. Postanowienia Jury są ostateczne.

4. Jury kierując się względami artystycznymi może nie przyznać poszczególnych nagród.

III. NAGRODY

1. W każdej kategorii przewidziano następujące nagrody:
90 – 100 pkt. Złoty Dyplom, I miejsce (najwyższa punktacja) – 2000 zł
80 – 89,99 pkt. Srebrny Dyplom
65 – 79,99 pkt. Brązowy Dyplom

2. W przypadku przyznania I miejsca i 2000 zł w danej kategorii, zespół, który otrzyma drugą punktację w owej kategorii otrzymuje nagrodę w postaci 1000 zł.

3. Zwycięzcy poszczególnych kategorii, czyli zespoły, które otrzymały najwyższą punktację w „paśmie” złotym równą bądź wyższą niż 95 pkt. biorą udział w dodatkowym przesłuchaniu konkursowym, na podstawie którego zostanie wyłoniony laureat Nagrody GRAND PRIX Konkursu w wysokości 8 000 zł. Podczas powyższej rywalizacji chóry prezentują dwa dowolnie wybrane przez siebie utwory (nie muszą one pochodzić z repertuaru konkursowego). Lista chórów rywalizujących o tę nagrodę ogłaszana jest wraz z ogólnymi wynikami Konkursu.

3. Nagroda specjalna – Puchar Kierownika Katedry Chóralistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku –  przyznawana jest zespołowi, które Jury postanawia wyróżnić za wyjątkową kulturę brzmienia.

IV. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Chóry, które chcą wziąć udział w Konkursie proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z dobrej jakości nagraniem audio dwóch utworów w wykonaniu zespołu oraz materiałami nutowymi kompozycji konkursowych  do dnia 24 października 2022 roku (formularz do wypełnienia online dostępny jest w zakładce Edycja 2022, formularz tradycyjny prosimy o przesłanie na adres info@cantugaudeamus.pl)

2. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać kopię wpłaty wpisowego, które wynosi 400 zł od zespołu za każdą kategorię.
Wpisowe należy wpłacić na konto nr 23 8769 0002 0156 5294 2000 0010 w Spółdzielczym Banku Rozwoju w tytule wpisując nazwę Konkursu oraz zespołu do dnia  24 października 2022 r.

3. W przypadku nie zakwalifikowania chóru do festiwalu, wpisowe zostanie zwrócone.

4. Opłata wpisowa nie będzie zwracana zespołom zakwalifikowanym, które podejmą decyzję o rezygnacji.

5. Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do Konkursu podejmuje Rada Artystyczna Konkursu.

6. Lista chórów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu do dnia 29 paźdzernika 2022 roku.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub naruszające osobiste lub majątkowe prawa autorskie, wykonania utworów i związane z tym działania prawne. Uczestniczące w konkursie zespoły ponoszą  odpowiedzialność za wykorzystywane w czasie festiwalu materiały nutowe oraz wynikające z tego tytułu ewentualne prawa autorskie, jak również za wszelkie naruszenia obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

7. Zespoły ponoszą koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. Organizator oferuje pomoc w znalezieniu miejsca pobytu zespołu.

8. Chóry zagraniczne wysyłają zgłoszenie zgodnie z regulaminem i formularzami w wersji angielskiej.

9. W sytuacji wprowadzenia obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia konkursu w formie online.

10. Wszelkie zapytanie prosimy kierować pod mail – info@cantugaudeamus.pl, +48 793 731 383.

 

 Źródło: VI MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY "Cantu Gaudeamus"

Wcześniejsze Nowości

XVI Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. H.M. Góreckiego

Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. H.M. Góreckiego powraca do kalendarza festiwali chóralnych!   Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią ogłaszamy nowy regulamin XV edycji festiwalu. Znajdziecie w nim Państwo między innymi: zasady…

V Ogólnopolski Konkurs Muzyki Sakralnej "Nadzieja w Chórze"

Przed nami V Ogólnopolski Konkurs Muzyki Sakralnej „Nadzieja w Chórze”. Piąta edycja chóralnych zmagań odbędzie się w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, popularnie zwanym perłą w Koronie Podlasia. Wybrzmi 30 chórów z całej Polski. Konkurs…

Ogólnopolski Konkurs Chórów Dziecięcych Filii Melodiis

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Dziecięcych "Filii Melodiis" Połczyn-Zdrój 2022!  Organizatorem tegorocznej wersji online jest Stowarzyszenie De musica. Do 15.04. można przesyłać zgłoszenia…