Koncert Tobie Maryjo Matko Miłosierdzia!

Napisane w dniu 2019-05-08 20:25:01 przez jcuryllo.

Miejsce: Białystok
Data rozpoczęcia: 2019-05-19
Podczas swojego pobytu na Padlasiu Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM pod dyrekcją Marka Michalika wystąpi  w Archikatedrze Białostockiej. Chór uświetni swoim śpiewem mszę świetą w niedzielę 19 maja o godzinie 11:00. Po zakończonej liturgii, zespół wykona koncert pieśni maryjnych pod tytułem Tobie Maryjo Matko Miłosierdzia . Chórowi towarzyszyć będzie  Jadwiga Postrożna mezzsopran - solistka Opery Wrocławskiej. 
  Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej działa od
2 stycznia 1998 roku pod dyrekcją założyciela i organisty Marka Michalika.  Głównym celem i zadaniem chóru jest dbanie o piękno oprawy liturgii mszy świętej. Członkami chóru są wyłącznie muzycy amatorzy - uczniowie szkół średnich, studenci, osoby pracujące zawodowo i będące juz na emeryturze.  Poza tą działalnością zespół bierze udział w licznych występach i koncertach w kraju i za granicą.
W swoim dorobku posiada cztery nagrane płyty (Adoremus Dominum 2003, Pokłon Jezuskowi 2008, Pani nasza Limanowska 2016, Deus Caritas est 2018) oraz wiele koncertów ze słynnymi orkiestrami m.in. Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Krakowskiej Młodej Filharmonii, Orkiestrą Kameralnej L’Estate Armonico  i innymi. Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM  jest laureatem trzydziestu konkursów chóralnych, krajowych
i międzynarodowych. Chór koncertował w Austrii, Niemczech, Słowacji, Włoszech, Bośni
i Hercegowinie, Chorwacji, Węgrzech i Rumunii. Zespół koncertował dla Jana Pawła II
i Benedykta XVI. Za swoją działalność i osiągnięcia w kraju i za granicą, chór został odznaczony przez Radę Miasta Limanowa medalem i tytułem ZA ZASŁUGI DLA MIASTA LIMANOWA, przez Zarząd Sejmiku Województwa Małopolskiego - medalem POLONIA MINOR, przez Zarząd Główny Federacji CAECILIANUM - medalem GLORIAM DEI CANTARE, Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego - Złotym Krzyżem Małopolskim nadanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. W dowód licznych zasług dla chóralistyki polskiej Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi dyrygenta chóru Marka Michalika i prezesa zarządu Krzysztofa Młynarczyka.  Zespół współpracuje z wieloma wybitnymi muzykami, chóralistami z kraju i za granicą. W 2018 roku TVP Kraków nagrała film o Chórze Mieszanym CANTICUM IUBILAEUM z Limanowej pod tytułem „Radość śpiewania”.

Źródło: Koncert Tobie Maryjo Matko Miłosierdzia!

Wcześniejsze Nowości

VI Ogólnopolski Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2019”

Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Muzyki Stanisława Moniuszki

Europejskie Centrum Bajki ogłasza Konkurs “Moniuszko – twórca romantyczny”, który odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Muzyki Stanisława Moniuszki, a także projektu „Moniuszko w Pacanowie”. Jego adresatem są wokaliści, zespoły i chóry…

Pamięci Juliusza Kandziory