IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY "Cantu Gaudeamus"

Napisane w dniu 2019-03-15 09:25:02 przez jcuryllo.

Miejsce: Białystok , Pałac Branickich w Białymstoku
Data rozpoczęcia: 2019-10-19


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Cantu Gaudeamus”
którego IV edycja odbędzie się
w dniach 19 – 20 października 2019 roku
w pięknej Auli Magna barokowego Pałacu Branickich 
w Białymstoku.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa entuzjastów śpiewu chóralnego zyska Państwa zainteresowanie, zaś sam Konkurs stanie się nie tylko areną dla rywalizacji, lecz również platformą do wymiany doświadczeń oraz źródłem nowych inspiracji.

Regulamin

I. INFORMACJE WSTĘPNE

  1. Konkurs odbędzie się w dniach 19 – 20 października 2019 r. w Pałacu Branickich w Białymstoku
  2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chórów amatorskich z Polski i z zagranicy.
  3. Chóry mogą uczestniczyć w następujących kategoriach:

A. Chóry duże  –  powyżej 24 osób
B. Chóry kameralne  – 16-24 osób
C. Zespoły wokalne – 6- 15 osób
D. Chóry dziecięce i młodzieżowe- poniżej 20 r.ż *
E. Muzyka sakralna
F. Muzyka współczesna

                 * 20% członków zespołu może być starsza lub młodsza niż powyższe wymagania

4. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów amatorskich.

5. Chóry mogą brać udział maksymalnie w trzech kategoriach.

6. Czas występu na scenie łącznie z wejściem i wyjściem oraz przerwami między utworami wynosi od 10 do 20 min. Przekroczenie czasu prezentacji konkursowej będzie skutkowało przerwaniem występu, co uniemożliwi ocenę interpretacji utworu.

7. Każdy z chórów z kategorii A-C przygotowuje repertuar składający się z 4 utworów wielogłosowych a cappella , w tym jednej autora z kraju ojczystego zespołu:
•  utwór epoki renesansu lub baroku
•  utwór powstały w latach 1750 – 1950
•  utwór napisany po 1950 roku
•  utwór dowolny

8. W kategorii D wymagany jest repertuar składający się z 4 pozycji , w tym minimum 2 a cappella i  jedna autorstwa kompozytora z kraju pochodzenia danego zespołu

9. W kategorii E – Muzyka Sakralna wymagane jest zaprezentowanie 4 utworów o charakterze sakralnym, w tym jednej autorstwa rodzimego kompozytora i trzech a cappella.

10. W kategorii F Muzyka współczesna wymagane są 4 utwory, powstałe po 1950 roku, w tym przynajmniej jedna kompozycja autora z kraju, z którego pochodzi dany zespół oraz trzech a cappella.

II. JURY

1. Występy chórów będzie oceniać min. 3 –  osobowe międzynarodowe Jury, powołane przez organizatorów.

2. Członkowie Jury ocenia występy zespołów biorąc pod uwagę:
•  intonację i dykcję
•  jakość emisji głosu i kulturę brzmienia zespołu
•  interpretację utworów zważywszy zarówno poprawność odczytania partytury, jak i stylistykę wykonawczą         charakterystyczną dla danej epoki
•  dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny występu konkursowego
3. Postanowienia Jury są ostateczne.

4. Jury kierując się względami artystycznymi może nie przyznać poszczególnych nagród.

 

III. NAGRODY

1. W każdej kategorii przewidziano następujące nagrody:
90 – 100 pkt. Złoty Dyplom, I miejsce (najwyższa punktacja) – 2000 zł
80 – 89,99 pkt. Srebrny Dyplom
70 – 79,99 pkt. Brązowy Dyplom

2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii, czyli zespoły które otrzymały najwyższą punktację w “paśmie” złotym, biorą udział w  dodatkowym przesłuchaniu konkursowym, na podstawie którego zostanie wyłoniony laureat Nagrody GRAND PRIXKonkursu w wysokości 6 000 zł. Podczas powyższej rywalizacji chóry prezentują jeden wybrany utwór z repertuaru konkursowego. Lista chórów rywalizujących o tę nagrodę ogłaszana jest wraz z ogólnymi wynikami Konkursu.

3. Nagroda specjalna – Puchar Kierownika Katedry Chóralistyki Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przyznawana jest zespołowi, które Jury postanawia wyróżnić za wyjątkową kulturę brzmienia.

 

IV. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Chóry, które chcą wziąć udział w Konkursie proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z nagraniem przynajmniej 2 utworów w wykonaniu zespołu w przeciągu ostatnich trzech lat oraz materiałami nutowymi kompozycji konkursowych  do dnia 25 sierpnia 2019 roku (formularz do wypełnienia online dostępny jest w zakładce Edycja 2019, formularz tradycyjny prosimy o przesłanie na adres info@cantugaudeamus.pl)

2. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać kopię wpłaty wpisowego, które wynosi 400 zł od zespołu za każdą kategorię.
Wpisowe należy wpłacić na konto nr 23 8769 0002 0156 5294 2000 0010 w Spółdzielczym Banku Rozwoju
w tytule wpisując nazwę Konkursu oraz zespołu do dnia  25 sieprnia 2019 r.

3. W przypadku nie zakwalifikowania chóru do festiwalu, wpisowe zostanie zwrócone.

4. Opłata wpisowa nie będzie zwracana zespołom zakwalifikowanym, które podejmą decyzję o rezygnacji.

5. Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do Konkursu podejmuje Rada Artystyczna Konkursu.

6. Lista chórów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu do dnia 10 września 2019 roku.Zespoły są odpowiedzialne za wykorzystywane w czasie festiwalu nuty oraz wynikające z tego tytułu ewentualne prawa autorskie.

7. Zespoły ponoszą koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. Organizator oferuje pomoc w znalezieniu miejsca pobytu zespołu.

8. Chóry zagraniczne wysyłają zgłoszenie zgodnie z regulaminem i formularzami w wersji angielskiej

9. Wszelkie zapytanie prosimy kierować pod mail – info@cantugaudeamus.plŹródło: IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY "Cantu Gaudeamus"

Wcześniejsze Nowości

Pasja według św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha

Rektor Politechniki Warszawskiej wraz z Samorządem Studentów zapraszają na CIX koncert z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli.

Jan Sebastian Bach
Pasja według św. Mateusza

Wykonawcy:
Justyna Stępień – sopran
Joanna…

Koncert muzyki barokowej. Śpiewaj przez cały rok!

W programie koncertu utwory Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (1665-1734), Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) oraz pierwsze współczesne wykonanie nowo odkrytych nieszporów Szymona Ferdynanda Lechleitnera (I poł. XVIII w.) . Po koncercie zbieramy datki…

Jan Sebastian Bach - Pasja wg. św. Jana - fragmenty

Jan Sebastian Bach
Pasja wg. św. Jana
BWV 245 (fragmenty)
 
 
 
Chór Kameralny „In Laetitia”
 
La Tempesta
Jakub Burzyński – kierownik artystyczny
 
Paweł Kucharczyk - pozytyw