III Bałtycki Konkurs Chórów "Pomerania Cantat"

Napisane w dniu 2017-01-20 17:29:32 przez pawk100.

Miejsce: Koszalin , Filharmonia Koszalińska
Data rozpoczęcia: 2017-06-16
III Bałtycki Konkurs Chórów "Pomerania Cantat"
 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie amatorskie zespoły chóralne z kraju i z zagranicy.
2. Rywalizacja konkursowa odbywa się w trzech kategoriach:

A - chóry szkolne (członkowie chóru muszą być w wieku szkolnym – do 19. roku życia)
B - chóry dorosłe (członkowie chóru muszą mieć skończone 18 lat).
C – chóry seniorów (członkowie chóru muszą mieć ukończone 60 lat)

3. W każdej kategorii 15% członków zespołu może odbiegać od powyższych wymagań.
4. Zespoły muszą mieć minimum 12 śpiewaków na scenie. Zespoły przygotowują do oceny Jury program dowolny składający się z pieśni, z których co najmniej 2 śpiewane będą a cappella. Łączny czas pobytu zespołu na scenie nie może przekraczać 15 minut.
5. Występy chórów będzie oceniać Jury, złożone z uznanych autorytetów chóralistyki powołane przez organizatorów. Jury oceniać będzie następujące elementy: intonację ,barwę, emisję głosu, interpretację, artykulację słowną i muzyczną, ekspresję muzyczną oraz dobór repertuaru. Werdykt Jury jest ostateczny. Protokół Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej konkursu po oficjalnym ogłoszeniu wyników.
6. W każdej kategorii przewidziano: Nagrodę Główną oraz, w zależności od uzyskanej liczby punktów, Dyplomy: Złoty, Srebrny, Brązowy z wyszczególnioną liczbą otrzymanych punktów. Wszystkie zespoły otrzymują dyplom uczestnictwa w Konkursie.
W każdej kategorii z osobna przewiduje się przyznanie Lauru Moniuszkowskiego za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie również możliwość nagród specjalnych, pieniężnych i rzeczowych, zależnych od możliwości finansowych i pozyskanych sponsorów.
9. Jury kierując się względami artystycznymi może nie przyznać poszczególnych nagród lub ma prawo do innego ich podziału w porozumieniu z organizatorami Konkursu.

Organizacja konkursu

1. Konkurs organizowany jest co rok, przemiennie, w Koszalinie i Słupsku. W 2017r. konkurs odbędzie sie w Koszalinie.
2. Zespoły, które chcą wziąć udział w konkursie w 2017 r, winny przesłać do dnia 3 lutego 2017 roku wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIA ZESPOŁU. Do zgłoszenia należy dołączyć dobrej jakości zdjęcie zespołu oraz nagranie zespołu audio lub video (ewentualnie link do nagrania na YouTube).
3. Zgłoszenia można kierować drogą elektroniczną na adres kontakt@fweik.org lub przesłać na nośniku elektronicznym na adres biura konkursowego z dopiskiem "zgłoszenie na konkurs chórów 2017".
4. Po zakwalifikowaniu zgłoszenie należy uzupełnić o 4 kompletne egzemplarze partytur programu konkursowego.
5. Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do Konkursu podejmuje Rada Artystyczna w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń na podstawie nadesłanych nagrań i ustali datę oraz godzinę przesłuchania.
6. Opłata uczestnictwa wynosi 10 PLN od każdej osoby zgłoszonej na scenie. Wpłatę należy uiścić w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do udziału, na konto Fundacji Wspierania Edukacji i Kultury „Koliber”:
Bank PL26 1140 2004 0000 3202 7657 8031
tytułem: Pomerania Cantat 2017 - nazwa chóru/zespołu
7. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 16 - 18 czerwca 2017 w sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej ul. Piastowska 2 w Koszalinie. .
8. Ogłoszenie wyników wraz z koncertem finałowym odbędzie się 18 czerwca 2017 o godz. 15:00 w Filharmonii Koszalińskiej ul. Piastowska 2 w Koszalinie.
9. Organizatorzy Konkursu nie zapewniają zwrotu kosztów podróży.
10. Organizatorzy zapewniają zespołom pomoc w organizacji noclegów i posiłków. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają zespoły.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania rejestracji audio i wideo prezentacji zespołów uczestniczących w Konkursie w celu ich publicznej popularyzacji.
12. Zespoły są odpowiedzialne za wykorzystywane w czasie Konkursu nuty oraz wynikające z tego tytułu ewentualne prawa autorskie.

Kontakt z organizatorami

Radosław Wilkiewicz - dyr. artystyczny, tel. 604-222-543, e-mail: rwilkiewicz@poczta.onet.pl
Robert Suszczak - dyr. organizacyjny, tel 696-454-419, e-mail: r. suszczak@gmail.comŹródło: III Bałtycki Konkurs Chórów "Pomerania Cantat"

Wcześniejsze Nowości

Niebiescy z Przyjaciółmi grają i śpiewają kolędy

28 stycznia 2017 r. w Kościele Garnizonowym Policji w Poznaniu przy ul. Swoboda 43a o godz. 16.00 rozpocznie się czwarty już koncert z cyklu "Niebiescy wraz z Przyjaciółmi grają i śpiewają kolędy", na który serdecznie zapraszamy

Koncert karnawałowy w Nowym Wiśniczu

Zapraszamy na koncert karnawałowy w wykonaniu Chóru Mieszanego "Educatus" oraz Orkiestry Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który w tym roku będzie miał miejsce w Sali Rycerskiej Zamku w Nowym Wiśniczu.

W programie nie zabraknie polskich…

Koncert kolęd i pastorałek

Wystąpią:
Chór Mieszany "Hejnał Mazańcowice", dyr. Krzysztof Przemyk
Joanna Korpiela-Jatkowska - sopran
Agnieszka Klimasara - fortepian