XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOLĘD i PASTORAŁEK w Chełmnie

Napisane w dniu 2019-01-12 14:46:21 przez jcuryllo.

Miejsce: Chełmno , Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Data rozpoczęcia: 2019-01-19
Artysta: chór "Collegium Cantorum"

REGULAMIN 2019

CELE:
- prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych
- pobudzanie zainteresowania muzyką chóralną
- popularyzacja wartościowych artystycznie kolęd i pastorałek
- konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy chórami i dyrygentami
- doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
- promocja miasta Chełmna i regionu

TERMIN I MIEJSCE:
XIV Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek odbędzie się w dniu 19 stycznia 2019 roku w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.

ADRESACI:
Konkurs adresowany jest wyłącznie do zespołów amatorskich w kategoriach:
- chóry mieszane
- chóry jednorodne
- zespoły wokalne

-chóry parafialne

-zespoły wokalno-instrumentalne

WARUNKI ZGŁOSZENIA:

-karta zgłoszenia

Do karty zgłoszenia należy dołączyć:
- aktualne nagranie zawierające min.3 utwory (z ostatnich 2 lat)
- krótką informację o chórze i osiągnięciach artystycznych (max. 1str. A4)
- zdjęcie chóru (w formacie JPG)

-partytury utworów zgłoszonych do konkursu w formie elektronicznej
Termin przesyłania zgłoszeń do 20 grudnia 2018 roku
Adres nadsyłania zgłoszeń:
- e-mail: michal-baryton@wp.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA:
O zakwalifikowaniu zespołu do konkursu zadecyduje Rada Artystyczna, o której decyzji chór zostanie powiadomiony do 24 grudnia 2018 roku
Zespoły zakwalifikowane do udziału w konkursie wpłacają opłatę akredytacyjną:
- chóry 400 zł
- zespoły wokalne (do 12 osób) 250zł
w terminie do 5 stycznia 2019 na konto organizatorów. Dane do przelewu zostaną przesłane chórom po zakwalifikowaniu do konkursu.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie podlega zwrotowi.


REPERTUAR I ZASADY KONKURSU:
– kolędy, pastorałki, pieśni świąteczne (polskie i obce) – minimum 3 utwory a cappella, dopuszcza się wykonanie jednego utworu z akompaniamentem instrumentalnym (instrument akompaniujący zapewnia chór we własnym zakresie)
– czas występu max.15 min (wraz z wejściem i zejściem zespołu)
– utwory podane w karcie zgłoszenia są obowiązujące i nie mogą być zmienione
– o kolejności przesłuchań decyduje Rada Artystyczna
– konkurs zakończy Msza Święta po której nastąpi werdykt jury i koncert laureatów
– zespoły zobowiązane są do wzięcia udziału w koncercie laureatów

JURY:
- skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu
- Jury będzie oceniało: intonację, interpretację, emisję głosu, dykcję, dobór repertuaru i stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, oraz ogólny wyraz artystyczny
- Jury oceniać będzie stosując skalę punktową
- za cały program Jury może przyznać maksymalnie 100 pkt
- nagrody będą przyznawane wg punktacji:
ZŁOTE PASMO 90 - 100 pkt
SREBRNE PASMO 75 – 89,9 pkt
BRĄZOWE PASMO 60 – 74,9 pkt
- Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału punktów
- decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne

NAGRODY:
- GRAND PRIX – 2000 zł dla najlepszego chóru biorącego udział w konkursie
- Zdobywcy poszczególnych pasm otrzymają puchary lub nagrody rzeczowe
- Jury może przyznać także wyróżnienia i nagrody specjalne
- Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta
- Jury ma prawo do innego niż przewiduje regulamin podziału nagród
 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

- dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego uczestnika konkursu
- salę do rozśpiewania dla każdego zespołu
- opiekunów-pilotów dla każdego chóru
- miejsca parkingowe
- pakiet wyżywieniowy w cenie 20 zł od osoby (wpłata na konto organizatorów do 5 stycznia 2019 roku)

- rezerwację noclegów (dodatkowo płatnych) odnotowanych w karcie zgłoszenia

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
- organizatorzy nie zwracają kosztów podróży
- za nagrania radiowe i telewizyjne zrealizowane podczas XIV OKKiP dyrygenci i chóry nie otrzymują wynagrodzenia
- rezygnacja z udziału w konkursie lub wszelkie zmiany liczby chórzystów powinny być zgłoszone organizatorom najpóźniej do 10 stycznia 2019 roku
- organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmian w regulaminie
- nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu

Kontakt z organizatorami:
Michał Rajewski - dyr. artystyczny, tel. 663-802-034, e-mail: michal-baryton@wp.pl
 Źródło: XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOLĘD i PASTORAŁEK w Chełmnie

Wcześniejsze Nowości

Msza św i koncert

Msza św. i koncert kolęd

20 stycznia br. (w niedzielę) limanowski chór mieszany wystąpi w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. O godzinie 11:00 chór uświetni swoim śpiewem uroczystą mszę świętą, po której wykona koncert kolęd.  Tym razem wraz z chórem wystąpi …

Msza św. i koncert kolęd Pokłon Jezusowi

19 stycznia br. (w sobotę) Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM wystąpi w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Zespół został zaproszony do wykonania koncertu kolęd. O godzinie 18:30 chór weźmie udział w uroczystej mszy św., sprawowanej przez kustosza bazyliki w…