V Ogólnopolski Konkurs Chórów im. św Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim

Napisane w dniu 2017-01-20 17:29:02 przez pawk100.

Miejsce: Aleksandrów Kujawski , Kolegium Salezjańskie
Data rozpoczęcia: 2016-10-19
Artysta: Chór Cordiale Coro

V Ogólnopolskiego Konkursu Chórów

im. św. Jana Bosko  Aleksandrów Kujawski 19. 11. 2016r.

 

Organizatorzy

 

ChórCordiale Coro Aleksandrów Kujawski

Kolegium Kujawskie Księży SalezjanówAleksandrów Kujawski

Parafia Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych Aleksandrów Kujawski

Fundacja PrzedsiębiorczościSTART Ciechocinek

Środowiskowy Dom SamopomocyAleksandrów Kujawski

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Romantycznego Turzno

 

Cele konkursu :

 

 • propagowanie i pielęgnowanie muzyki religijnej

 • podnoszenie poziomu artystycznego zespołów chóralnych

 • dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów

 • ocena występujących zespołów

 

KATEGORIE

 

- chóry jednorodne

 

- chóry mieszane

- chóry parafialne

- zespoły wokalne (do 12 osób)

 

Organizatorzy oraz jury zastrzegają sobie inny podział kategorii.

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 1. W konkursie udział mogą wziąć zespoły chóralne z terenu całego kraju i zagranicy

 2. W konkursie nie może wziąć udziału laureat nagrody Grand Prix z poprzedniej edycji festiwalu

 3. Do zgłoszenia należy załączyć :

 

 • wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu

 • cztery kopie partytur utworów zgłoszonych do konkursu

 • informację o zespole i życiorys artystyczny dyrygenta

 • fotografia chóru

 • nagranie CD lub DVD z co najmniej 3 utworami

 

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 14.10 2016 r.

 2. Kartę Zgłoszenia oraz partytury utworów należy przesłać na adres: Chór Cordiale Coro

ul. Chopina 24

87-700 Aleksandrów Kujawski lub na adres e-mail: kontakt@cordialecoro.pl

tel.794 010 461

Warunki uczestnictwa

 1. O udziale zespołu w konkursie decydować będzie komisja artystyczna na podstawie przesłanej płyty CD lub DVD zawierającej co najmniej 3 utwory.

 2. O zakwalifikowaniu do konkursu chóry zostaną poinformowane do 17 października 2016r.

 3. Chóry zakwalifikowane dokonują wpłatę akredytacyjną w kwocie 300 zł

do dnia 21 października 2016r.

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

Wpłatę należy dokonać na konto organizatora z dopiskiem V Ogólnopolski Konkurs Chórów :

Fundacja Przedsiębiorczości Lokalnej Start

87-720 Ciechocinek ul. Bolesława Chrobrego 2

nr konta 73 9537 0000 2006 0069 3462 0001

 1. Dla chętnych obiad w cenie 20 zł od osoby (wpłata na konto organizatora do 4.11.2016 r.)

Wpłatę należy dokonać na konto organizatora z dopiskiem : OBIAD - V Ogólnopolski Konkurs Chórów :

Fundacja Przedsiębiorczości Lokalnej Start

Ciechocinek 87-720 ul. Bolesława Chrobrego 2

nr konta 73 9537 0000 2006 0069 3462 0001

 

 1. Zespoły zobowiązane są do przygotowania co najmniej 3 utworów o dowolnej tematyce zróżnicowanych pod względem stylu. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu konkursowego z towarzyszeniem dowolnego instrumentu lub instrumentów.

Organizatorzy zapewniają opiekuna i salę do rozśpiewania.

 1. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 20 minut

 2. Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.

 3. Jury oceniać będzie: intonację, emisję głosu, dykcję, dynamikę, agogikę, artykulację, interpretację, dobór repertuaru i jego stopień trudności, ogólny wyraz artystyczny.

 4. Po zakończeniu konkursu organizatorzy przewidują spotkanie członków jury z dyrygentami zespołów chóralnych.

 5. Koszty podróży i noclegu zespoły pokrywają we własnym zakresie. (organizator udzieli pomocy w zakwaterowaniu.

JURY
 1. Występy chórów oceniać będzie jury, złożone z wybitnych chórmistrzów , którzy zostaną powołani przez organizatorów.

 2. Postanowienia jury są ostateczne.

 

Koncerty towarzyszące

W tegorocznej edycji festiwalu będą organizowane koncerty towarzyszące: w Ciechocinku, Nieszawie, Zakrzewie, oraz w Aleksandrowie Kujawskim. Zainteresowane chóry proszone są o zaznaczenie w karcie zgłoszenia o uczestnictwie w/w koncertach. Występujące Chóry uhonorowane zostaną dodatkowymi nagrodami.

 

NAGRODY

1. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody :

 • Nagroda Grand Prix w postaci profesjonalnej sesji nagraniowej, odbędzie się na terenie miejscowości w której działa chór w terminie ustalonym przez zespół oraz organizatora konkursu.

 • Nagroda za zajęcie I Miejsca 800 (w każdej kategorii)

 • Nagroda za zajęcia II miejsca 600 zł (w każdej kategorii)

- Nagroda za zajęcia III miejsca 400 zł (w każdej kategorii)

 • Nagroda specjalna , za wykonanie dowolnego utworu kompozycji Salezjanina (nagroda rzeczowa)

 • Nagroda dla najlepszego dyrygenta V Ogólnopolskiego Konkursu Chórów

im. św. Jana Bosko (Weekendowy pobyt w SPA dla dwóch osób)

 • Wszystkie chóry otrzymają dyplom uczestnictwa oraz statuetkę za zdobyte miejsce

 • Jury może dokonać innego podziału nagród

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uroczysta inauguracja konkursu odbędzie się 19 listopada 2016 r. o godz. 10.00 (sobota)

w Auli Zespołu Szkół Salezjańskich Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Chopina 24

 1. O godzinie 18:00 w Parafii NMP Wspomożenia Wiernych ul. ks. Fr. Szczygłowskiego 5 w Aleksandrowie Kujawskim sprawowana będzie msza święta kończąca konkurs, która dla uczestników, organizatorów, sponsorów, jury, zaproszonych gości i publiczności będzie centralnym punktem konkursu. Po mszy świętej zostaną ogłoszone wyniki i rozdane nagrody.

 2. Podczas Mszy św. wybrane przez jury zespoły wykonają po jednym utworze ze swojego repertuaru .

 3. Po ogłoszeniu wyników przewidziane są występy nagrodzonych zespołów.

Sesja naukowa

 

W ramach V Ogólnopolskiego Konkursu Chórów im. św. Jana Bosko

W dniu 18.11.2016 (piątek) odbędzie się I Sesja Naukowa pt

Sacrum w muzyce chóralnej.

Sesja odbędzie się w Klinice Uzdrowiskowej ,,Pod Tężniami" im. J.P. II ul. Warzelniana 7 w Ciechocinku Sala ,,Rotunda''

 

Program dostępny będzie na stronie: www.cordialecoro.pl w zakładce I Ogólnopolska Sesja Naukowa. Do uczestnictwa w Sesji Organizatorzy zapraszają : organistów , dyrygentów chórów studentów Akademii Muzycznych, pracowników naukowych , duchownych , osoby konsekrowane.Udział w sesji naukowej jest bezpłatny.

Imienne zgłoszenia prosimy kierować na adres organizatora Sesji mgra Jarosława Dąbrowskiego z zaznaczeniem: Imię Nazwisko, adres, zajmowane stanowisko, reprezentowana instytucja: 87-720 Ciechocinek Ul. Chrobrego 2 tel. 794 010 461, e-mail kontakt@cordialecoro.pl

Karta zgłoszenia oraz program dostępny będzie na stronie: www.cordialecoro.pl w zakładce I Ogólnopolska Sesja Naukowa. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian zapisów regulaminowych.Źródło: V Ogólnopolski Konkurs Chórów im. św Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim

Wcześniejsze Nowości

Gaude Cantem - koncert festiwalowy w Goleszowie

Współorganizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie
Wystąpią: Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, dyr. Joanna Korczago Mešani Pevski Zbor Odmev Kamnik z Kamnik – Słowenia, dyr. Ana Smrtnik

Gaude Cantem - koncert festiwalowy w Komorowicach

Wystąpi Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki przy MDK w Czechowicach-Dziedzicach, dyr. Dariusz Nurzyński

Gaude Cantem - koncert festiwalowy w Domu Nauczyciela w Bielsku-Białej

  Młodzieżowy Chór Mieszany „Ave Sol” z Bielska-Białej, dyr. Leszek Pollak Ludowy Chór „Osieczanie” z Osieka, dyr. Andrzej Luranc