II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS

Napisane w dniu 2017-09-17 14:52:18 przez pawk100.

Miejsce: Lublin , Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego
Data rozpoczęcia: 2017-11-24
Artysta: Oddział w Lublinie

II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS
ma charakter konkursu i odbędzie się
w dniach 24-25 listopada 2017 r.  w Lublinie
 
Cele Festiwalu:

 • Upowszechnianie wartościowych artystycznie utworów muzyki chóralnej
 • Prezentacja osiągnięć kompozytorów muzyki chóralnej związanych z miastem Lublin i popularyzacja ich utworów
 • Prezentacja i konfrontacja osiągnięć chórów i zespołów, wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów między zespołami
 • Doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
 • Promocja Lublina w 700-lecie Miasta

Warunki zgłoszenia:

 • Uczestnikami Festiwalu mogą być amatorskie chóry i zespoły wokalne występujące w 9 kategoriach:

A       chóry dziecięce
          A1     chóry dziecięce szkolne (do lat 10)
          A2     chóry dziecięce pozaszkolne (do lat 10)
          A3     chóry dziecięce szkolne (do lat 13)
          A4     chóry dziecięce pozaszkolne (do lat 13)
          A5     chóry dziecięce szkolne (do lat 16)
          A6     chóry dziecięce pozaszkolne (do lat 16)
          A7     chóry szkół muzycznych I stopnia (podstawowych)
B       chóry młodzieżowe (do lat 19)
          B1     chóry młodzieżowe mieszane
          B2     chóry młodzieżowe głosów równych
          B3     chóry mieszane młodzieżowe szkół muzycznych II stopnia (ponadpodstawowych)
          B4     chóry głosów równych szkół muzycznych II stopnia (ponadpodstawowych)
C       chóry głosów równych (powyżej lat 19)
D       chóry akademickie
          D1     chóry uczelniane
          D2     chóry uczelni muzycznych i wydziałów muzycznych
E        chóry mieszane stowarzyszeń, domów kultury, towarzystw śpiewaczych itp.)
F        chóry parafialne
G       chóry seniorów (średnia wieku powyżej 50 lat)
H       zespoły wokalne (ilość wykonawców 12-18 osób)
NOWOŚĆ!
Kategoria OPEN chóry i zespoły wokalne

Dopuszcza się 10-procentowe odstępstwo od proponowanego wieku i liczby uczestników danej kategorii.

 • Podstawą uczestnictwa w CANTANTES LUBLINENSIS jest prawidłowe wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA dostępnej na stronie pzchio.lublin.pl i przesłanie skanu na adres pzchio.lublin@op.pl wraz z krótką informacją (w wersji "do edycji") o chórze/zespole, zdjęciem i nutami w wersji elektronicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13.10.2017 r.

 • Repertuar konkursowy powinien obejmować kilka zróżnicowanych utworów na chór a cappella (za wyjątkiem kategorii OPEN), których łączny czas trwania wynosi maksymalnie 15 minut. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem instrumentalnym.
 • Repertuar konkursowy w kategorii OPEN powinien obejmować kilka zróżnicowanych utworów, w tym co najmniej jeden utwór a cappella. Łączny czas trwania wykonywanych utworów nie powinien przekroczyć 15 minut.

       
 
Organizatorzy Festiwalu zachęcają do uwzględnienia w repertuarze konkursowym utworów kompozytorów lubelskich zgłoszonych do KONKURSU DLA KOMPOZYTORÓW LUBELSKICH (propozycje utworów – nuty w pdf – dostępne na stronie pzchio.lublin.pl). Najlepsze wykonanie utworu zostanie uhonorowane przez jury NAGRODĄ SPECJALNĄ (finansową).

Warunki uczestnictwa:

 • Kwalifikacji do Festiwalu dokonuje Rada Artystyczna, a jej decyzje zostaną przekazane chórom drogą elektroniczną do dnia 20.10.2017 r.
 • Chóry zakwalifikowane do udziału w Festiwalu uiszczą opłatę wpisowego w kwocie 300 zł, członkowie Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – 150 zł (potwierdzone przez oddział PZChiO, do którego należy chór) do dnia 27.10.2017 r. na konto organizatora CANTANTES LUBLINENSIS:

               18 1240 5497 1111 0000 5004 5208 Bank Pekao S.A.
            tytuł wpłaty: nazwa chóru/zespołu, miejscowość, Cantantes Lublinensis 2017
       Chóry mogą uczestniczyć w więcej niż jednej kategorii (za udział w każdej dodatkowej kategorii należy uiścić wpisowe w wysokości 200 zł lub 100 zł dla członków PZChiO), z zastrzeżeniem: w każdej kategorii inny repertuar.
         Wpisowe nie podlega zwrotowi. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać mailem na adres pzchio.lublin@op.pl do dnia 27.10.2017 r. Brak wpłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników festiwalu.

 • Wszystkie koszty związane z przyjazdem i pobytem chóry pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i noclegów, mogą natomiast pomóc w ich rezerwacji
 • Opiekę wychowawczą nad nieletnimi członkami chórów i zespołów biorących udział w CANTANTES LUBLINENSIS zapewniają instytucje delegujące
 • Zmiany repertuaru konkursowego można dokonać najpóźniej do dnia 17 listopada 2017
 • Zdobywcy Grand Prix mogą ponownie wziąć udział w konkursie po upływie dwóch lat

Kryteria konkursowe:
Występy chórów oceniać będzie jury złożone ze specjalistów – muzyków, chórmistrzów.
Jury przyznaje punkty wg kryteriów.
Kryteria oceny:

 • interpretacja, stylowość wykonania
 • intonacja
 • emisja głosu
 • poziom artystyczny
 • walory brzmieniowe
 • dobór repertuaru
 • ogólny wyraz artystyczny

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25.11.2017 r. ok. godz. 19:00.
Informacja o punktacji ogólnej zostanie zamieszczona na stronie www.pzchio.lublin.pl po zakończeniu festiwalu.
 
Nagrody:

 • Złoty Dyplom (pasma) – 90 do 100 punktów
 • Srebrny Dyplom (pasma) – 80 do 89 punktów
 • Brązowy Dyplom (pasma) – 70 do 79 punktów
 • Nagroda Główna GRAND PRIX (finansowa) dla najlepszego chóru CANTANTES LUBLINENSIS (nie dotyczy kategorii OPEN)
 • NAGRODA SPECJALNA (finansowa) za najlepsze wykonanie utworu kompozytora lubelskiego zgłoszonego do KONKURSU DLA KOMPOZYTORÓW LUBELSKICH
 • NAGRODY SPECJALNE
 • Wyróżnienia (nagrody rzeczowe), dyplomy uczestnictwa

Jury ma prawo do innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.
Organizator ma prawo przyznawania Nagród Pozaregulaminowych.
 
Festiwalowi towarzyszyć będzie:
Sesja Naukowa (Instytut Muzyki UMCS)
oraz koncerty
m.in. koncert w wykonaniu
Laureata Grand Prix CANTANTES LUBLINENSIS 2016
 
Szczegółowych informacji udziela biuro CANTANTES LUBLINENSIS:
e-mail: pzchio.lublin@op.pl, www.pzchio.lublin.pl
tel. 507 161 888, 502 565 876
adres: PZChiO Oddział w Lublinie al. Kraśnicka 2a, 20-718 LublinŹródło: II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS

Wcześniejsze Nowości

IV Festiwal Pieśni Religijnej "Salve Caecilia"

Festiwal Peśni Religijnej "Salve Caecilia" to wydarzenie, które do tej pory pozwalało wspólnie koncertować i integrować się chórom z okolic Krzeszowic. Nazwa Festiwalu oraz jego termin nawiązuje do Św. Cecylii patronki muzyki i muzyków, przez Kościół…

I... BACH! Koncert Chóru SGH z Kantatami Bacha

Rozpocznij z nami rok akademicki - a tym samym - nowy sezon!!! W sobotni jesienny wieczór 7 października zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które ociepli nawet najbardziej pochmurny czas:) Podczas koncertu będziecie mogli usłyszeć dwa wyjątkowe utwory…

GOSPELOWNIA 2017

W tym roku z okazji XV-lecia Poznańskich Warsztatów Gospel oraz XX-lecia istnienia poznańskiego chóru Gospel Joy, mamy dla Państwa nie lada gratkę:
  w piątek-konkurs chórów, (główna nagroda 3000 zł.) w sobotę wieczorem-koncert Gospel Joy, w sobotę…