I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS

Napisane w dniu 2017-01-20 17:28:51 przez pawk100.

Miejsce: Lublin , Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego
Data rozpoczęcia: 2016-11-25

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w CANTANTES LUBLINENSIS – I Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej w Lublinie i towarzyszących mu imprezach. Miło nam będzie gościć Państwa w naszym pięknym mieście! Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby nasz Festiwal pozostawił same pozytywne wrażenia, a wszystkie artystyczne „zmagania” i przyjacielskie spotkania na długo pozostały w pamięci  zarówno uczestników, jak i odbiorców CANTANTES LUBLINENSIS.    

R E G U L A M I N

I OFMCh CANTANTES LUBLINENSIS ma charakter konkursu i odbędzie się w dniach

25-26 listopada 2016 r. 

w Lublinie

 

I Organizator:
 • Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lublinie
II Cele Festiwalu:
 • Upowszechnianie wartościowych artystycznie utworów muzyki chóralnej, w tym kompozycji Tadeusza Szeligowskiego
 • Prezentacja i konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów między zespołami
 • Doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
 • Promocja Lublina
III Warunki zgłoszenia:
 • Uczestnikami Festiwalu mogą być amatorskie chóry i zespoły wokalne występujące w 8 kategoriach:

A       chóry dziecięce

A1     chóry dziecięce szkolne (do lat 10)

A2     chóry dziecięce pozaszkolne (do lat 10)

A3     chóry dziecięce szkolne (do lat 13)

A4     chóry dziecięce pozaszkolne (do lat 13)

A5     chóry dziecięce szkolne (do lat 16)

A6     chóry dziecięce pozaszkolne (do lat 16)

A7     chóry szkół muzycznych I stopnia (podstawowych)

B       chóry młodzieżowe

B1     chóry mieszane młodzieżowe (do lat 19)

B2     chóry głosów równych (do lat 19)

B3     chóry szkół muzycznych II stopnia (ponadpodstawowych)

C       chóry głosów równych (powyżej lat 19)

D       chóry akademickie

D1     chóry uczelniane

D2     chóry uczelni muzycznych i wydziałów muzycznych

E        chóry mieszane stowarzyszeń, domów kultury, towarzystw śpiewaczych itp.)

F        chóry parafialne

G       chóry seniorów (średnia wieku powyżej 50 lat)

H       zespoły wokalne (ilość wykonawców do 18 osób)

Dopuszcza się 10% odstępstwo od proponowanego wieku i liczby uczestników danej kategorii.

 • Podstawą uczestnictwa w CANTANTES LUBLINENSIS jest prawidłowe wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA dostępnej na stronie pzchio.lublin.pl i przesłanie skanu na adres pzchio.lublin@op.pl wraz z krótką informacją o chórze/zespole, zdjęciem i nutami w wersji elektronicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14.10.2016 r.

 • Repertuar konkursowy powinien obejmować kilka zróżnicowanych utworów na chór a cappella, których łączny czas trwania wynosi maksymalnie 15 minut. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem instrumentalnym.

Organizatorzy Festiwalu zachęcają do uwzględnienia w repertuarze konkursowym utworu Tadeusza Szeligowskiego (propozycje utworów – nuty w pdf – dostępne na stronie pzchio.lublin.pl). Jego najlepsze wykonanie zostanie uhonorowane przez jury nagrodą specjalną.

IV Warunki uczestnictwa:
 • Kwalifikacji do Festiwalu dokonuje Rada Artystyczna, a jej decyzje zostaną przekazane chórom drogą elektroniczną do dnia 21.10.2016 r.
 • Chóry zakwalifikowane do udziału w Festiwalu uiszczą opłatę wpisowego w kwocie 300 zł, członkowie Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – 150 zł (potwierdzone przez oddział PZChiO, do którego należy chór) do dnia 30.10.2016 r. na konto organizatora CANTANTES LUBLINENSIS:

               18 1240 5497 1111 0000 5004 5208 Bank Pekao S.A.

            tytuł wpłaty: nazwa chóru/zespołu, miejscowość, Cantantes Lublinensis 2016

       Chóry mogą uczestniczyć w więcej niż jednej kategorii (za udział w każdej dodatkowej kategorii należy uiścić wpisowe w wysokości 200 zł lub100 zł dla członków PZChiO).

         Wpisowe nie podlega zwrotowi. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać mailem na adres pzchio.lublin@op.pl do dnia 30.10.2016 r. Brak wpłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników festiwalu.

 • Wszystkie koszty związane z przyjazdem i pobytem chóry pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i noclegów, mogą natomiast pomóc w ich rezerwacji
 • Opiekę wychowawczą nad nieletnimi członkami chórów i zespołów biorących udział w CANTANTES LUBLINENSIS zapewniają instytucje delegujące
 • Organizatorzy zapraszają na gorący posiłek w dniu występu zespołu
V Kryteria konkursowe:

Występy chórów oceniać będzie jury złożone ze specjalistów – muzyków, chórmistrzów.

Kryteria oceny:

 • interpretacja, stylowość wykonania
 • intonacja
 • emisja głosu
 • poziom artystyczny
 • walory brzmieniowe
 • dobór repertuaru
 • ogólny wyraz artystyczny

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 26.11.2016 r. ok. godz. 18.00.

VI Nagrody:
 • Złoty Dyplom (pasma) – 90 do 100 punktów
 • Srebrny Dyplom (pasma) – 80 do 89 punktów
 • Brązowy Dyplom (pasma) – 70 do 79 punktów
 • Nagroda Główna GRAND PRIX (finansowa) dla najlepszego chóru CANTANTES LUBLINENSIS
 • NAGRODA SPECJALNA (finansowa) za najlepsze wykonanie utworu Tadeusza Szeligowskiego
 • Wyróżnienia (nagrody rzeczowe), dyplomy uczestnictwa

Jury ma prawo do innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.

 

Szczegółowych informacji udziela biuro CANTANTES LUBLINENSIS:

e-mail: pzchio.lublin@op.pl, www.pzchio.lublin.pl

tel. 507 161 888, 502 565 876, 503 008 805

adres: PZChiO Oddział w Lublinie al. Kraśnicka 2a, 20-718 Lublin

 

Festiwalowi towarzyszyć będzie:

Konferencja „Lubelski Szeligowski” (Instytut Muzyki UMCS)

oraz Konkurs wiedzy o T. Szeligowskim (Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie)

                                w 120 rocznicę urodzin kompozytora (szczegóły wkrótce na stronie pzchio.lublin.pl.)Źródło: I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS

Wcześniejsze Nowości

II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

Pomysłodawcą festiwalu jest Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia", który na Śląsku jest jednym z najstarszym zespołów chóralnych. Kontynuuje tradycje Towarzystwa Śpiewaczego Harmonia powstałego w 1908 roku. Festiwal otrzymał imię Józefa…

Prof. Joseph Swider's INTERNATIONAL FESTIVAL OF MUSIC, 7-11 December 2016 CIESZYN

 We are happy to invite you to participate in the Prof. Joseph Swider's  INTERNATIONAL FESTIVAL OF MUSIC, 7-11 December 2016 CIESZYN    During festival there will be: National Scientific Conference with the participation of foreign guests entilted:…

150 lat organów kościoła parafialnego w Niemczy

Serdecznie zapraszamy na uroczystości związane ze 150-leciem organów kościoła parafialnego w Niemczy, które odbędą się 18 września 2016 roku o godzinie 16.00 w kościele N.P.N. Maryi Panny w Niemczy.