Ełckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

Napisane w dniu 2017-01-20 17:24:54 przez Tymoteusz.

Ełckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej. Schola Gregoriana Sancti Cassimiri - istnieje od roku 2008, a jej założycielem jest Mariusz Perkowski – wokalista i dyrygent, związany z muzyką kościelną. Scholę tworzą białostoccy muzycy – śpiewacy, interesujący się wykonawstwem tradycyjnej muzyki kościelnej - chorału gregoriańskiego.

Edycja VI 2014

Program:

Muzyka Polskiego Średniowiecza"
- Koncert Inauguracyjny

4 maja 2014 r.
godz. 19.00
Katedra św. Wojciecha

Schola Gregoriana Sancti Cassimiri - istnieje od roku 2008, a jej założycielem jest Mariusz Perkowski – wokalista i dyrygent, związany z muzyką kościelną. Scholę tworzą białostoccy muzycy – śpiewacy, interesujący się wykonawstwem tradycyjnej muzyki kościelnej - chorału gregoriańskiego. Misją Scholi jest artystyczne wykonawstwo tego chorału i propagowanie go. Debiut Scholi to występ na Festiwalu Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum" w 2008 roku. W roku 2010 dokonano nagrania płyty „Passio" ze śpiewami Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Schola Gregoriana współpracuje z zespołem muzyki dawnej „Diletto" w ramach cyklu koncertów „Muzyka Mistrzów Baroku". Schola koncertuje dużo w regionie i poza nim. W repertuarze Scholi znajdują się także kolędy średniowieczne z towarzyszeniem instrumentów dawnych. Schola Gregoriana, wraz z zespołem muzyki dawnej Diletto, w roku 2013 dokonała nagrań części chorałowych do Officium Parvum Andrzeja Siewińskiego dla wytwórni DUX. Schola cyklicznie śpiewa podczas mszy świętych odprawianych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w ramach Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Białostockiej.

w składzie:
Mariusz Perkowski – baryton, kantor, dyrygent
Karol Komenda – bas
Wojciech Bronakowski – bas, średniowieczne instrumenty perkusyjne
Piotr Rafałowski – tenor
Marcin Szaciłowski – tenor
gościnnie:
Agnieszka Jabłońska – lira korbowa, flety, psałterium
Emilia Perkowska – sopran

Mariusz Perkowski - kantor, dyrygent. Jest absolwentem Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku, w klasie dyrygentury ad. E.Rafałko i emisji głosu ad. C.Szyfmana. Swoje umiejętności doskonalił na seminariach i warsztatach wokalnych, prowadzonych m.in. przez K.Pustelaka, J.Artysza, L.Mroza. Jako wokalista współpracuje z wieloma zespołami specjalizującymi się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej. Mariusz Perkowski jest absolwentem Podyplomowego Studium Mistrzowskiego w Bydgoszczy. Ukończył także studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz studia doktoranckie w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Monodii Liturgicznej. W roku 2010 utworzył Fundację Pro Anima.

Dariusz Hajdukiewicz - studiował na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie (Filia w Białymstoku), w klasie organów prof. Marii Terleckiej. Studia ukończył w roku 2001 otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W latach 2003 – 2004 zrealizował studia podyplomowe w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych kursach mistrzowskich i seminariach, które prowadzili organiści światowej sławy. Dariusz Hajdukiewicz specjalizuje się w wykonawstwie muzyki D. Buxtehudego i kompozytorów XVII-wiecznej północnoniemieckiej szkoły organowej. Jego zainteresowania rozciągają się również na twórczość organową różnych epok. Artysta koncertuje w Polsce i za granicą jako solista, kameralista i akompaniator. Na swoich koncertach promuje twórczość organową Mariana Sawy. W roku 2012 Towarzystwo im. Mariana Sawy przyznało mu dyplom oraz uhonorowało medalem Towarzystwa. Dariusz Hajdukiewicz jest dyrektorem artystycznym międzynarodowych festiwali organowych w Wasilkowie i Mońkach, Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku, oraz Festiwalu Muzyki Kościelnej Archidiecezji Białostockiej.

 

 

"Jezioro barw i nastrojów"
- Duet fortepianowy

8 czerwca 2014 r.
godz. 19:00
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

Jolanta Cecylia Terlecka - absolwentka klasy fortepianu Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Filia w Białymstoku). Studiowała pod kierunkiem prof. Roberta Marata – wybitnego polskiego pianisty i pedagoga. Studia ukończyła z wyróżnieniem w roku 2007. Jolanta Cecylia Terlecka swoje umiejętności doskonaliła uczestnicząc w kursach i seminariach, które prowadzili uznani artyści i pedagodzy polscy i zagraniczni: W. Świtała, J. Domańska, W. Malicki, A. Jasiński, Lee Kum Sing, W. Vitaite, Z. Raubo, T. Herbut, J. Tosik-Warszawiak. Jest laureatką konkursu na koncert z orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej w ramach Koncertu Dyplomantów. Uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych w Białymstoku (2005) oraz w Międzynarodowym Konkursie im. Johannesa Brahmsa w Pöertschach w Austrii (2008). Od roku 2007 jest zatrudniona w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku jako akompaniatorka. Towarzyszy młodym solistom na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, gdzie otrzymuje liczne wyróżnienia. Współpracuje z solistami Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Adam Januszkiewicz - absolwent klasy fortepianu Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Filia w Białymstoku). Studiował pod kierunkiem prof. Witalisa Raczkiewicza. Studia ukończył z wyróżnieniem w roku 2007. Podczas studiów pracował również pod kierunkiem innych wybitnych pianistów i pedagogów polskich i zagranicznych, takich jak:. J. Domańska, M. Catania, W. Malicki, A. Jasiński, J. Banowetz, W. Vitaite, R. Marat, W. Mierżanow, K. Kenner. Pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej w Zambrowie i Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Łomży jako nauczyciel w klasie fortepianu i akompaniator. Biorąc udział w licznych konkursach i przesłuchaniach jako akompaniator wielokrotnie został wyróżniony. Występował również jako pianista tutti z Filharmonią Kameralną w Łomży (2012-2013). Jest również członkiem zespołu Passion Septet Ensamble, kilkukrotnie już koncertującego na terenie województwa podlaskiego.

Program koncertu:
I. W. A. Mozart – Sonata D–dur KV 381
1. Allegro
2. Andante
3. Allegro molto
II. F. Schubert – Fantazja f-moll op. 103
Allegro molto moderato-Largo-Allegro vivace
III. C. Debussy – Petite Suite (Mała suita)
1. En Bateau
2. Cortege
3. Menuet
4. Ballet
IV. J. Brahms – Tańce węgierskie nr I, II, III, IV, V

 

"Solo i nie tylko"
- Młode talenty

13 lipca 2014 r.
godz. 19:00
Katedra św. Wojciecha

Trio akordeonowe:
Kamil Dmochowski – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ełku w klasie akordeonu p. Mirosława Jaroszuka. Obecnie uczy się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Białymstoku pod kierunkiem p. Jerzego Kozłowskiego. Kamil jest laureatem wielu konkursów: I miejsce w Makroregionalnym Konkursie Akordeonowym w Olecku (2008 r.), II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Chełmie (2011 r.). Doskonalił się na kursach mistrzowskich u takich nauczycieli, jak Yuri Shishkin, Klaudiusz Baran, Jerzy Jurek czy Piotr Chołołowicz. Jest również podopiecznym Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Szczepan Szubzda – naukę gry na akordeonie rozpoczął w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Białymstoku w klasie p. Bożeny Młyńczyk–Skrzos. Obecnie uczy się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Białymstoku i pracuje pod kierunkiem p. Jerzego Kozłowskiego. Szczepan ma na swoim koncie wiele znaczących osiągnięć na konkursach, zarówno w kraju, jak i za granicą:
I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Chełmie (2011 r.), I miejsce w XVII Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowych
w Sanoku (2012 r.), III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Wilnie (2013 r.), wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Przemyślu (2013 r.), III miejsce na Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA w Opolu (2014 r.). Szczepan jest również dwukrotnym stypendystą Marszałka Województwa Podlaskiego.

Łukasz Filipiuk – swoją edukację muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Bielsku Podlaskim w klasie p. Wiesława Dolińskiego. Obecnie uczy się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Białymstoku pod kierunkiem p. Jerzego Kozłowskiego. Łukasz ma swoim koncie wiele osiągnięć na szczeblu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, m. in.:
- I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Młodych Muzyków „Kaunas sonorum 2011" (2011 r.)
- I nagroda na Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Mławie (2011 r.)
- III miejsce na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu (2009 r.)
- II miejsce na Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA uczniów szkół muzycznych I st. w roku szkolnym 2011/2012
Łukasz jest również dwukrotnym stypendystą Marszałka Województwa Podlaskiego.

Adam Krysztofik - Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 6 lat w Społecznym Ognisku Muzycznym w Białymstoku w klasie fortepianu mgr Mariana Sucharskiego. W roku 2009 ukończył z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. Witolda Lutosławskiego w klasie organów prof. Marii Terleckiej. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie organów prof. Elżbiety Karolak i as. Jarosława Tarnawskiego. Uczestniczył w kursach interpretacji muzyki organowej oraz warsztatach prowadzonych przez znanych profesorów: J. Gembalskiego, L. Ghielmi, J. Grubicha, O. Latry, L. Lohmann, J. Laukvik, J. Serafina. Koncertuje jako solista i kameralista zarówno w kraju, jak też poza jego granicami. Występował m.in.: w Warszawie, Olsztynie, Giżycku, Sejnach, Wrocławiu, Niemczech, Austrii i na Litwie. W 2010r. otrzymał stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W 2011 r. brał udział w programie wymiany studenckiej Erasmus podczas którego kształcił się pod kierunkiem prof. Gerharda Gnann w Uniwersytecie Johana Gutenberga w Mainz. Jest laureatem ogólnopolskich konkursów organowych m.in w Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu.

Program koncertu:
Adam Krysztofik – organy
1. J. Kalisz – Improwizacje na tematy polskich pieśni kościelnych
2. C. Franck – Chorał h-moll

Duet akordeonowy: Szczepan Szozda, Kamil Dmochowski
M. Musorgski - Scherzo B-dur

Soliści:
Szczepan Szubzda - F. Mendelssohn -Bartholdy - "Prząśniczka"
Łukasz Filipiuk - W. Siemionov -Sonata nr 2 cz. II
Kamil Dmochowski - F. Angelis - Romance

Trio akordeonowe:
1. N. Czajkin - Rondo Koncertowe
2. M. Ravel - suita Moja Matka Gęś
cz. I Pavana Dla śpiącej królewny
cz. II Tomcio Paluszek
3. J. Wojtarowicz - Korowód

 

"Wokalnie, instrumentalnie, kameralnie"
- Koncert kameralny

3 sierpnia 2014 r.
godz. 19:00
Katedra św. Wojciecha

Marcin Ciszewski – kontratenor, w 1999 r. ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku. Kształcił się również pod kierunkiem takich pedagogów śpiewu, jak: Kinga Chełmińska, Ryszard Minkiewicz, Kai Wessel, Gerhard Kahry, Dariusz Paradowski. Już w czasie studiów występował na wielu estradach filharmonicznych w kraju, wykonując głównie repertuar oratoryjno-kantatowy. Śpiewał głosem tenorowym i kontratenorowym, dlatego proces kształcenia przebiegał dwutorowo. Debiutował w Warszawskiej Operze Kameralnej i Filharmonii Narodowej. Rozpoczął też współpracę z wieloma zespołami muzyki dawnej, m.in. IL Tempo, Ars Nova, Dolnośląska Orkiestra Barokowa, Cappella Gedanensis, Parnassos, Musica Antiqua Köln - Reinhardta Goebela. Artysta ukończył studia jako tenor, kontratenor i haute-countre, co jest ewenementem w skali światowej. Obecnie śpiewa głosem kontratenorowym, a doświadczenie i wiedza jaką zdobył w czasie studiów, pozwala mu na wykonywanie współczesnych utworów o wyjątkowo rozległej skali.

Artysta koncertował w: Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Holandii, Belgii, Szwajcarii, na Węgrzech i na Ukrainie. Śpiewał na festiwalach i estradach muzycznych w Paryżu: Katedra Notre-Dame w Wersalu, Rouen, Luneville, Saint Denis, Rioclar, Pontoise, Grenoble, Brest, Quimper, St Renan i innych. Wystąpił w takich salach, jak: Concertgebouw (Amsterdam), Tonhalle (Zurich), Casino (Bazylea), Kultur Center Saal (Lucerna), Theatre Royal de Namur (Francja), Audytorium de Lyon, Opera de Besancon, Theatre du Capitole de Tulouse, Generale Theatre de Bourg-en-Bresse.

Marcin Ciszewski w 2002 r. został zaproszony przez wybitnego włoskiego dyrygenta - Rinaldo Allessandriniego, do udziału w przedsięwzięciach muzycznych Europejskiej Akademii Barokowej w Ambronay (Francja). Artysta wystąpił na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych, m.in. pod patronatem Jolanty Kwaśniewskiej (Festiwal w Helu 2003-2006 r.), Marii Kaczyńskiej (2008-2010 r.), Prezydentów: Aleksandra Kwaśniewskiego i Jacques'a Chiraca (Festiwal Vezere we Francji - program „Nova Polska 2004"). Artysta koncertował pod batutą wybitnych polskich dyrygentów, takich jak: Stefan Stuligrosz, Marek Tracz, Tadeusz Zathey, Jerzy Kosek, Mirosław Jacek Błaszczyk, Jerzy Salwarowski, Jerzy Swoboda, Stanisław Krawczyński, Wojciech Michniewski, Jacek Boniecki, Jan Łukaszewski, Michał Nesterowicz.

Marcin Ciszewski dokonał wielu nagrań CD, radiowych i telewizyjnych - m.in. płyta „Święty Kazimierz Król Polski" A. Scarlattiego światowe prawykonanie, została nominowana do nagrody „Fryderyka " w kategorii „Muzyka Dawna". Wykonuje muzykę wszystkich epok, jednak specjalizuje się w wykonawstwie muzyki barokowej. Od lat współpracuje ze znakomitą organistką Ewą Bąk, z którą prezentuje na licznych koncertach sakralną muzykę wokalną. Marcin Ciszewski zajmuje się również pracą pedagogiczną – w latach 2001–2012 był kierownikiem Chóru Akademii Morskiej w Gdyni i współtwórcą zespołu. Prowadził również swój autorski przedmiot fakultatywny "Impostacja głosu i kultura słowa mówionego" na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w Gdyni. Od 2005 roku pracuje w Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Wokalno-Aktorskim, gdzie uzyskał stanowisko adiunkta i stopień naukowy doktora sztuk muzycznych.

Ewa Bąk - pochodzi z Bielska-Białej; ukończyła Liceum Muzyczne w klasie fortepianu oraz Wrocławską Akademię Muzyczną w klasie organów prof. Romualda Sroczyńskiego. Brała udział w kursach prowadzonych przez: Guy Boveta, Herberta Wulfa, Josefa Hofera, Oliviera Latry, Gerharda Weinbergera, Bernharda Gfrerera, Wolfganga Zerera, Ludgierda Lohmana, Michała Novenko, Juliana Gembalskiego, Marka Toporowskiego, Mariettę Kruzel-Sosnowską.
Ukończyła Studium Korepetycji Wokalnej przy Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Koncertuje w kraju i za granicą: Szwecja, Belgia, Niemcy, Czechy, Szwajcaria. Zajmuje się kameralistyką, zarówno na fortepianie, jak i na organach. Współpracuje z wieloma solistami, instrumentalistami i wokalistami, ma w swoim dorobku artystycznym koncerty z chórami z Japonii, USA, Austrii. Prowadzi klasę organów w Diecezjalnym Studium Organistowskim przy Kurii w Bielsko-Białej. Jest kierownikiem artystycznym cyklu koncertów organowych w Bystrej Krakowskiej i w Wiśle.

Program koncertu:
1. Eugeniusz Brańka - Salve Regina
2. Clement Loret - Allegro Maestoso
3. Cesarz Leopold I - Aria "Taci, o core"
4. Giulio Caccini - Canzonetta
5. Guillame Lasceux - Symphonie Concertante
6. Marian Sawa - Ave Maria
- Oremus
7. Franz Schubert - Litania
8. Philippo Capocci - Scherzo D-dur
9. Pietro Yon - Humoreska
10. Giovanni Battista Bononcini - Aria „Per la Gloria"

 

"Religijne inspiracje"
- recital organowy

7 września 2014 r.
godz. 19:00
Kościół Najświętszego Serca Jezusowego

Adam Klarecki - urodził się w 1969 roku w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Państwową Szkołę Muzyczną II st. ukończył w klasie Jana Adamowicza w Wałbrzychu. Studia na wydziale instrumentalnym odbywał w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, najpierw w klasie prof. Romualda Sroczyńskiego, a później w klasie prof. Andrzeja Chorosińskiego. Dyplom uczelni uzyskał w 1994 roku. Brał udział w licznych kursach interpretacji, organizowanych przez uczelnie muzyczne. Swoją działalność koncertową rozpoczął w 1993 roku. Prowadzi ją w kraju i za granicą: Włochy, Czechy, Słowacja, Finlandia, Niemcy.

Od 1995 roku mieszka we Włocławku, gdzie pełni funkcję organisty Bazyliki Katedralnej. Prowadzi klasę organów w Państwowej Szkole Muzycznej II st. we Włocławku oraz w Diecezjalnym Studium Organistowskim. Jest organizatorem cyklu koncertowego „Katedralne Koncerty Organowe" we Włocławku. Należy do inicjatorów festiwalu organowego w kościele farnym w Chełmnie, bierze udział w organizacji koncertów organowych w innych kościołach regionu. W 2004 roku ukończył Mistrzowskie Studia Podyplomowe u prof. Andrzeja Chorosińskiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jesienią 2011 roku nagrał płytę dokumentującą brzmienie organów katedry we Włocławku.

Program koncertu:
1. J. S. Bach – Partita chorałowa O Gott, du frommer Gott BWV 767
2. Johannes Brahms – Preludium i fuga a-moll
3. Ferenc Liszt – Ave Maria (na temat Arcadelta)
4. Mieczysław Surzyński – Improwizacje op. 38 na temat "Święty Boże"
5. Feliks Nowowiejski – Preludium na temat Kyrie z mszy XI
(Orbis factor) op. 9 nr 3
6. Jehan Alain – Litanies

 

"Co brzmi w trzcinie?"
- Krakowskie Trio Stroikowe

5 października 2014 r.
godz. 19:00
Katedra św. Wojciecha

Krakowskie Trio Stroikowe - powstało w 1998 roku z inicjatywy oboisty Marka Mleczki przy Orkiestrze Kameralnej Capella Cracoviensis. Zespół składa się z wybitnych instrumentalistów, którzy przejawiają swą aktywność artystyczną nie tylko w grze orkiestrowej, ale również kameralnej oraz solowej - stąd też muzycy mają w swym dorobku wiele koncertów kameralnych z różnorodnym repertuarem, od muzyki barokowej do współczesnej. Krakowskie Trio Stroikowe koncertowało niemalże na wszystkich prestiżowych festiwalach muzycznych w Polsce, spotykając się z entuzjazmem publiczności i uznaniem krytyków. W 2005 roku współpracując z PWM i DUX-em, zespół nagrał płytę z utworami polskich kompozytorów XX wieku (Szałowski, Tansman, Lutosławski, Spisak, Palester, Krauze), a rok później na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Bachowskiego zarejestrował we własnej transkrypcji Sonatę Es dur BWV 525 Jana Sebastiana Bacha. Członkowie Krakowskiego Tria Stroikowego są pedagogami Akademii Muzycznych w Krakowie i Katowicach.

Marek Mleczko - oboista, studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie (J. Kotyczka) oraz w Staatliche Hochschule für Musik we Freiburgu (H. Holliger). Uzyskał szereg nagród i wyróżnień w konkursach muzycznych, m.in.:
- 1 nagroda w Międzynarodowym Konkursie "The Skene Award" w Aberdeen (1985 r.),
- 1 nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Obojowym im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach (1986 r.).
Jest finalistą Międzynarodowych Konkursów Muzyki Kameralnej „Nicanor Zabaleta" w San Sebastian (1987 r.) i U.F.A.M w Paryżu (1994 r.). Za swoje osiągnięcia muzyczne otrzymał stypendia: Rosenberg - Stiftung, Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz stypendium Prezydenta Miasta Krakowa. Dokonał licznych prawykonań utworów kompozytorów współczesnych. Obecnie jest adiunktem II st. w krakowskiej Akademii Muzycznej.

Roman Widaszek - klarnecista. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Katowicach – klasa prof. H. Kierskiego. Swoje umiejętności kształcił na wielu kursach mistrzowskich, prowadzonych m.in. przez prof. Guy Deplus i prof. Michaela Arrignon. Jest laureatem II nagrody na I Ogólnopolskim Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim (1995 r.), a także III nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Bielsku-Białej (1990 r.). Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Odznaczony Brązowym Krzyżem za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej. Prowadząc ożywioną działalność artystyczną ma w swoim dorobku wiele koncertów solowych i kameralnych, występując m.in. z takimi artystami i zespołami jak: Sharon Kam, Dimitri Ashkenazy, Kwartet Śląski, Hilliard Ensemble. Występował jako solista z większością polskich orkiestr, m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonią Śląską, Krakowską, Wrocławską, Poznańską, Szczecińską, Częstochowską, Świętokrzyską, Lubelską, Śląską Orkiestrą Kameralną, Capellą Cracoviensis oraz Orkiestrą Akademii Muzycznej w Katowicach. Występuje również jako solista-kameralista na wielu koncertach i festiwalach w kraju i za granicą: Czechy, Niemcy, Włochy, Portugalia, Finlandia, Korea Pd., Japonia, Chiny. Dokonał wielu nagrań płytowych. Jako jeden z nielicznych klarnecistów gra również na rzadko spotykanym instrumencie – basethornie (altowa odmiana klarnetu). To właśnie na tym instrumencie zagrał wspólnie z Sharon Kam na Międzynarodowym Festiwalu "Muzyka w Starym Krakowie" w 2004 r., wykonując Konzertstücki F. Mendelssohna na klarnet, basethorn i orkiestrę.

W 2009 roku został zaproszony, jako solista, do udziału w Światowym Kongresie Klarnetowym – Clarinet Fest w Porto. W ramach tego kongresu poprowadził również kurs klarnetowy w Konserwatorium Muzycznym w Porto. Jest członkiem Krakowskiego Tria Stroikowego i wykładowcą katowickiej Akademii Muzycznej.

Paweł Solecki - fagocista, w 1998 roku ukończył z wynikiem celującym studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. K. Siudmaka. Jest laureatem krajowych konkursów muzycznych oraz stypendystą kilku fundacji, m.in.: International Music Camp w 1989 r., Europejskiej Fundacji Mozartowskiej w latach 1994-1995, Fundacji Sztuki Młodych 1989-1991. Finalista Międzynarodowego Konkursu Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana w Łodzi (1998 r.) oraz Międzynarodowego Konkursu "Praska Wiosna" w Pradze (2002 r.). W 1996 roku występował na prestiżowym festiwalu w Schwetzingen. W sezonie 2004/2005 był pierwszym fagocistą Libańskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Bejrucie. Jest członkiem Krakowskiego Tria Stroikowego z którym w 2005 roku nagrał dla wytwórni DUX płytę z muzyką kompozytorów polskich, napisaną na trio stroikowe. Od listopada 2006 roku jest muzykiem krakowskiej poetki i pieśniarki Basi Stępniak-Wilk.

Program koncertu:
1. J. S. Bach - Triosonate Es-dur BWV 525 - Allegro - Adagio - Allegro
2. J. Ibert - Cinq Pieces en Trio
3. L. van Beethoven - Wariacje "La ci darem la mano"
4. H. Tomasi - Concert champetre - Ouverture - Minuetto - Bourree - Nocturne - Tambourin

 

Kierownictwo artystyczne i prowadzenie koncertów:
prof. Maria Terlecka - organistka, pianistka, wykładowca

Prace organmistrzowskie:
Michał Porębski, Kamil Jankowski

Partnerzy:
Katedra św. Wojciecha, ul. Tadeusza Kościuszki 16
Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Armii Krajowej 2
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Słowackiego 26