Kościół św. Marcina Kępno (wielkopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument zbudował Józef Bach z Rychtala w latach 1919-1922. W momencie oddania organów do użytku dnia 5 października 1923 r. przez profesora Feliksa Nowowiejskiego miały 26 rejestrów i przewidziane miejsce dla dodatkowych głosów, o które można było powiększyć dyspozycję. Jednak dopiero podczas kapitalnego remontu, który wykonywał Stefan Fiołka w latach 1960-1965 pod nadzorem prof. Gerarda Mizgalskiego, Adam Hadyński zasugerował ks. prałatowi Marianowi Magnuszewskiemu dodanie do dyspozycji 3 głosów: Kwinta 2 2/3', Kwintaton 8' i Portunalflet 8'. W latach 90. nieznana firma, remontując instrument, wymieniła rejestry Vox Celestis 8’ i Aeolina 8’ na Pikolo 2’ i Oktawę 2’. Remont ten był wykonany w sposób urągający sztuce organmistrzowskiej, zatem już w 2000 roku firma Andrzeja Fiołki, której systematyczną opieką organy były objęte do 2008 roku, musiała wykonać gruntowną renowację połączoną z intonacją i strojeniem. W 2019 roku autor niniejszego opracowania stwierdził brak mechanizmów crescendo, tremolo, szafy ekspresyjnej oraz nieczynne 21 tonów w manuale I. Obecny stan techniczny kwalifikuje organy do natychmiastowego remontu.

Budowniczy
Józef Bach
Rok zakończenia budowy
1923
Liczba głosów
29
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bordon 16'1. Flet koniczny 4'1. Pusonbas 16 stop.*
2. Trąba 8' *2. Klarnet 8' 2. Pryncypałbas 16 stop.
3. Pryncypał 8'3. Pryncypał skrzypcowy 8' 3. Violonbas 16 stop.
4. Gamba 8'4. Portunal flet 8' **4. Subbas 16 stop.
5. Flet otw. 8'5. Salicjonał 8'5. Oktawbas 8 stop.
6. Bourdon 8'6. Oktawa 2'6. Cello 8'
7. Flet 4'7. Pikolo 2'7. Fugara 4' *
8. Kwinta 2 2/3' **8. Flauto [traverso] 4'
9. Oktawa 4'9. Kwintaton 8' **
10. Flet rurkowy 4'10. Kornetino [3 ch] 2 2/3'
11. Super okt. 2'
12. Mixtura 3 ch [2 2/3']
Pomoce
Man-kop. II-I
Man. I-Ped.
Man. II-Ped.
Subb. ok. kop. I Man.
Subb. ok. kop. II-I
Super. ok. kop. II-I

Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
Wolna kombinacja, crescendo, żaluzja II M., przestaw pedał, Wył. Języków, Dzwon (kalikant), Tremolo II
Przypisy
*) nieczynne
**) dobudowane w latach 60.
Stół gry

Stół gry

Relajs manuału II

Relajs manuału II

Tabliczka organmistrza

Tabliczka organmistrza

Tabliczka Andrzeja Fiołki

Tabliczka Andrzeja Fiołki
Opracował(a): Wojciech Norkiewicz
Źródło: Informacji o instrumencie udzielili: Adam Hadyński i Antoni Janaszewski
Zdjęcie prospektu: Karol Kozan, pozostałe: Łukasz Lipieta


Ostatnia modyfikacja: 2019-03-15 12:54:05

Kościół ewangelicko-augsburski (Kępno) - 15 głosów

Zaloguj się, aby dodać komentarz!