Kościół ewangelicki Marii Panny (Frauenkirche) Dresden (Sachsen)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy z 2005 roku zbudowame przez przez Daniela Kerna, syna Alfreda Kerna zmarłego w 1989 roku. Stan organów jest bardzo dobry. 


Budowniczy
Alfred Kern & Fils
Rok zakończenia budowy
2005
Stan instrumentu
Bardzo dobry
Liczba głosów
65
Liczba klawiatur
4+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
elektryczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIManuał IVPedał
1. Principal 16'1. Quintade 16'1. Bourdon 16'1. Gedackt 8'1. Untersatz 32'
2. Bordun 16'2. Principal 8'2. Flûte harmonique 8'2. Principal 4'2. Principal bass 16'
3. Octave 8'3. Quintade 8'3. Viole de gambe 8'3. Rohrflöte 4'3. Sub-bass 16'
4. Viola di gamba 8'4. Salicional 8'4. Voix celeste 8'4. Nasat 2 2/3'4. Octavbass 8'
5. Rohrflöte 8'5. Gedackt 8'5. Bourdon 8'5. Gemshorn 2'5. Bassflöte 8'
6. Octave 4'6. Octave 4'6. Principal 4'6. Octave 2'6. Octavbass 4'
7. Spitzflöte 4'7. Rohrflöte 4'7. Flûte octaviante 4'7. Terz 1 3/5'7. Mixturbass 6-f
8. Quinte 2 2/3'8. Nasat 2 2/3'8. Octavin 2'8. Quinte 1 1/3'8. Fagott 32'
9. Octave 2'9. Octave 2'9. Piccolo 2'9. Sifflöte 1'9. Posaune 16'
10. Terz 1 3/5'10. Sesquialtera 1f.10. Plein Jeu 3-6 f.10. Mixtur 3-f10. Trompet bass 8'
11. Cornet ab c 1 5-f11. Mixtur 4f.11. Basson 16'11. Voix humaine 8'11. Clarine-bass 4'
12. Mixtur 5f.12. Trompette 8'12. Trompette harm.8'
13. Zimbel 4f.13. Chalumeau 8'13. Basson-hautbois 8'
14. Fagott 16'14. Clairon harm.4'
15. Trompette 8'
16. Clarine 4'
Pomoce
Połączenia:
I-Ped
II-Ped
III-Ped
IV-Ped
III-in 16'-I
III-I
II-in 16'-I
II-I
IV-II
III-II
IV-I
III-in 4'-Ped

Sperrventil I
Anches I
Anches II
Anches III
Anches Ped
Tremolo II
Tremolo III
Tremolo IV

Register Crescendo
Schweller III
Setzer
Manuały

Manuały

Manubria, strona lewa

Manubria, strona lewa

Manubria, strona prawa

Manubria, strona prawa

Tabliczka budowniczego.

Tabliczka budowniczego.

Klawiatura pedałowa i włączniki nożne

Klawiatura pedałowa i włączniki nożne


Autor
Andrzej Ryszkiewicz


Ostatnia modyfikacja: 2020-05-12 18:45:22

Kościół ewangelicki Świętego Krzyża (Kreuzkirche) (Dresden) - 80 głosów