Kościół św. Jana Ewangelisty Pisarzowa (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zbudował Tomasz Fall ok. 1900 roku. Miały pierwotnie trakturę mechaniczną i wiatrownice klapowo-zasuwowe. Ok. 1980 r. zostały przebudowane przez Stanisława Wilewskiego. Zasadniczo nie zmienił on ich dyspozycji (poza wymianą Quinty 3’ na Pikolo 2’), jednak wykonał nowy prospekt i stół gry oraz zmienił trakturę na pneumatyczną. Całkowicie zmienił też rozmieszczenie aparatu brzmieniowego. Niewykorzystane elementy organów Falla: prospekt, wiatrownice i traktura początkowo były składowane na terenie parafii. W 2008 r. wiatrownica pedałowa wraz z trakturą została wykorzystana przy montażu i rozbudowie instrumentu Falla z Czarnej w kaplicy przy Bazylice św. Mikołaja w Bochni, natomiast prospekt trafił do Szczyrzyca, gdzie będzie eksponowany w tworzonym muzeum Tomasza Falla. W 2007 r. Mieczysław Ziemiański ze Szczyrzyca zmienił trakturę na elektropneumatyczną, zachowując jednak stół gry Wilewskiego.

Prospekt dwuczłonowy, symetryczny. Każdy człon złożony z dwóch grup piszczałek. Grupy skrajne wyższe, złożone z piszczałek równej długości, wysunięte do przodu trójkątnymi ryzalitami. Grupy środkowe złożone z piszczałek o długościach korpusów rosnących odśrodkowo. Skromna dekoracja snycerska.

Wiatrownice stożkowe. Jeden miech pływakowy w pomieszczeniu nad chórem. Stół gry wolnostojący, na osi prospektu (grający siedzi przodem do prezbiterium).

Skala manuału: C–a3; skala pedału: C–f1.

 

 

 


Budowniczy
Tomasz Fall
Rok zakończenia budowy
1900
Liczba głosów
10
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Principal 8’ 1. Subbas 16’
2. Bordon 8’ 2. Oktawbas 8’
3. Aeolina 8’
4. Vox coeleste 8’
5. Flet 4’
6. Octawa 4’
7. Pikolo 2’
8. Kornet
Pomoce
Połączenia:
• Kop. M.P.
• Super
• Sub

Urządzenia dodatkowe:
• wolna kombinacja
• tremolo

Rejestry zbiorowe:
• Piano
• Forte
Stół gry

Stół gry


Źródło
P. Pasternak, Kierunki stylistyczne w budownictwie organowym w diecezji tarnowskiej w latach 1945–1992, Warszawa 2021 (praca doktorska UMFC; tam też szczegółowa bibliografia)
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2021-09-23 12:52:41


rozstrojonytrompet
rozstrojonytrompet 2021-09-23 20:47:20 Edytowany
Wiadomo coś więcej o tym muzeum Falla?