Kościół św. Stanisława Biskupa Brzeźnica k. Bochni (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy powstały w miejscu wadliwie wykonanego instrumentu, który zaczął budować Emil Narolski z Jarosławia, a ukończył Stanisław Dziedzic z Warszawy w 1954 roku. Ponieważ prospekt był zabytkowy i pochodził z początku XIX wieku, konieczne były uzgodnienia z urzędem konserwatorskim. 3 marca 1970 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie zaakceptował projekt instrumentu
z zastrzeżeniem cofnięcia nieco w głąb chóru muzycznego nowych organów. W odpowiedzi organmistrz poinformował, że może rozpocząć prace w kwietniu tego roku. Organy kosztowały 560 000 zł, z czego 124 050 zł zebrali parafianie, resztę zaś ofiarował anonimowy fundator. W latach 2008-2009 remont instrumentu przeprowadził Andrzej Ragan z Włocławka.

Prospekt trójczłonowy, symetryczny. Człon środkowy zabytkowy z początku XIX wieku. Człony boczne bliźniacze, pozbawione podziału, o długościach piszczałek rosnących odśrodkowo.

Wiatrownice stożkowe. Dwa miechy pływakowe (jeden dla manuału I i pedału, drugi dla manuału II) wewnątrz szaf organowych.Stół gry: wolnostojący, w prawej części chóru (grający siedzi lewym bokiem do prezbiterium).

Skala manuałów: C–a3; skala pedału: C–f1


Budowniczy
Włodzimierz Truszczyński
Rok zakończenia budowy
1970
Liczba głosów
20
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncypał 8’1. Holflet 8’1. Subbas 16’
2. Bourdon 8’2. Aeolina 8’2. Oktawbas 8’
3. Salicet 8’3. Vox coelestis 8’3. Fletbas 8’
4. Oktawa 4’4. Pryncypał 4’4. Chorałbas 4’
5. Rurflet 4’5. Bachflet 4’5. Kornet 4 ch.
6. Nazard 2 2/3’6. Flet leśny 2’
7. Mixtura 4 ch.7. Tercja 1 3/5’
8. Cymbel 3 ch.
Pomoce
Połączenia:
• II-I
• I-P
• II-P

Urządzenia dodatkowe:
• automat pedałowy
• wolna kombinacja
• crescendo
• tremolo manuału II

Rejestry zbiorowe:
• Piano
• Forte
• Tutti
Stół gry

Stół gry


Źródło
P. Pasternak, Kierunki stylistyczne w budownictwie organowym w diecezji tarnowskiej w latach 1945–1992, Warszawa 2021 (praca doktorska UMFC; tam też szczegółowa bibliografia)
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2021-09-20 20:57:45