Kościół św. Andrzeja Porąbka Uszewska (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Zanim zbudowano obecne organy, parafii służył 8-głosowy pozytyw z 1685 roku, przeniesiony do nowego kościoła po jego zbudowaniu (obecnie znajduje się on na zamku w Dębnie). W okresie międzywojennym podjęto próbę budowy nowego instrumentu, adekwatnego wielkością do monumentalnej świątyni. Projekt 22-głosowych organów przedstawiła firma Władysława Kamińskiego z Warszawy, jednak na przeszkodzie jego realizacji stanął wybuch wojny. Obecny instrument zaczęto budować w 1956 roku, kosztował 600 000 zł, a poświęcił go 29 czerwca 1958 r. bp Karol Pękala.
W momencie oddania do użytku miał 27 głosów, ankieta z 1979 r. wymienia ich 29, możliwe jednak, że część głosów nie była w rzeczywistości zainstalowana. Instrument był remontowany w 1986 r. oraz w 2003 r. przez Kazimierza Plewę z Nowego Sącza i Antoniego Kuczaja. Podczas tego ostatniego remontu zmieniono dyspozycję organów.

Prospekt trójczłonowy. Każdy z członów znajduje się w odpowiadającej mu nawie świątyni. Człony boczne zlicowane z balustradą chóru muzycznego. Człon środkowy złożony z pięciu grup piszczałek w układzie dośrodkowym.

Wiatrownice stożkowe. Dwa miechy pływakowe wewnątrz szafy organowej, jeden wyposażony w dźwignię do kalikowania nożnego. Stół gry wolnostojący na osi prospektu (grający siedzi przodem do prezbiterium).

Skala manuałów: C–a3; skala pedału: C–f1.

 


Budowniczy
Wacław Biernacki
Rok zakończenia budowy
1958
Liczba głosów
31
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Gedeckt 16'1. Pryncypał fletowy 8'1. Kontrabas 16'
2. Pryncypał 8'2. Koncertflet 8'2. Subbas 16'
3. Hohlflet 8'3. Aeolina 8'3. Oktawbas 8'
4. Salicet 8'4. Vox coelestis 8'4. Fletbas 8'
5. Bourdon 8'5. Kwintaton 8'5. Chorałbas 4'
6. Oktawa 4'6. Flet major 8'6. Puzon 16'
7. Trawersflet 4'7. Pryncypał włoski 8'
8. Rurflet 4'8. Prestant 4'
9. Siflet 1'9. Róg nocny 4'
10. Mixtura 3-4x10. Nasard 2 2/3'
11. Trompet 8'11. Picolo 2'
12. Superoktawa 2'
13. Tercflet 1 3/5'
14. Cymbel 3x
Pomoce
Połączenia:
• II-I
• Super II-I
• Super I
• Super II
• I-Ped.
• II-Ped.

Urządzenia dodatkowe:
• automat pedałowy
• dwie wolne kombinacje
• crescendo
• żaluzja manuału II
• tremolo manuału II
• wyłącznik głosów językowych

Rejestry zbiorowe:
• Piano
• Forte
• Tutti
Stół gry

Stół gry


Źródło
P. Pasternak, Kierunki stylistyczne w budownictwie organowym w diecezji tarnowskiej w latach 1945–1992, Warszawa 2021 (praca doktorska UMFC; tam też szczegółowa bibliografia)
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2021-09-18 13:37:05