Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego (OO. Franciszkanów) Jasło (podkarpackie)

Opis Instrumentu

W dawnym kościele franciszkanów były 2-manuałowe organy zbudowane w 1912 r. przez Kazimierza Żebrowskiego z Krakowa. Instrument ten uległ zniszczeniu wraz z kościołem podczas II wojny światowej. W obecnej świątyni organy wybudował Zygmunt Kamiński z Warszawy w roku 1973, zaś jego remont przeprowadził Marian Leśniczuk z Korczewa ok. 1998 roku. W prospekcie sekcji głównej umieszczone są: pedałowy Pryncypał 16' oraz żaluzja manuału II. Sekcja manuału III zamknięta jest w pozytywie na balustradzie chóru muzycznego. Stół gry wolnostojący na osi prospektu (grający siedzi przodem do prezbiterium).

Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.


Budowniczy
Zygmunt Kamiński
Rok zakończenia budowy
1973
Liczba głosów
31
Liczba klawiatur
3+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIPedał
II-IIII-II1. Flet kryty 8'I-P
III-I1. Bourdon 16'2. Flet 4'II-P
1. Kwintadena 16'2. Flet major 8'3. Pryncypał 2'III-P
2. Pryncypał 8'3. Salicet 8'4. Kwinta 1 1/3'1. Pryncypał 16'
3. Flet rurk. 8'4. Pryncypał 4'5. Szarf 4x2. Subbas 16'
4. Oktawa 4'5. Flet tęgi 4'6. Vox humana 8'3. Oktawa 8'
5. Flet otw. 4'6. Sesquialtera 2 2/3'+1 3/5'Tremolo4. Flet kryty 8'
6. Kwartan 2 2/3'+2'7. Flet polny 2'5. Chorał 4'
7. Mixtura 6x8. Mixtura 5x6. Mixtura 5x
8. Trąbka 8'9. Cymbałki 3x7. Puzon 16'
10. Obój 8'
Tremolo
Pomoce
Automat pedałowy
4 wolne kombinacje
Crescendo
Żaluzja manuału II
Generalny wyłącznik głosów językowych
Wyłączniki indywidualne głosów językowych

Registry zbiorowe:
Forte
Tutti

Źródło
Wiktor Łyjak, Organy w kościołach franciszkanów konwentualnych na terenie Galicji, [w:] Musica Galiciana, tom III, Rzeszów 1999, s. 156.
Katalog firmy Kamiński
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:51

Kościół św. Stanisława Biskupa (gimnazjalny) (Jasło) - 14 głosów
Kościół Miłosierdzia Bożego (Jasło) - 20 głosów