17 VIII

Posty 1 - 1 z 1


Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Offline
2014-08-02 15:27:27  

CAŁOŚĆ


 


XX Niedziela Zwykła, A,
R: Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Jak miłe przybytki (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Protector noster aspice, Deus + Ps 83, 2. 3 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Panie, umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do Ewangelii)
Wierzymy w Ciebie, Chryste (w nawiązaniu do Ewangelii)
Niech błogosławiony będzie Bóg (3,4) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Immittet angelus Domini + Ps 33, 2-4
K: Pokładam w Panu ufność mą (1-4) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 130 (129), 7)
Jam jest chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Chleb niebiański (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Ewangelii)
To Ty, o Panie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
O, Hostio święta /dodatek nutowy w: Propozycje pieśni... M. Szymanowicz/ (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Pieśni eucharystyczne (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Domus mea, domus orationis + Ps 83, 2-5. 9-11 (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 130 (129), 7)
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (2, 4) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Niech cały świat z radością sławi Boga (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Laudate omnes gentes (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Chwalcie Pana wszyscy (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Cały świat (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Bądź uwielbiony miłosierny Boże (w nawiązaniu do II czytania)
Z: W Ciebie wierzym, Boże wierny
Złącz Panie
Pieśń do Matki Bożej
np. Jak szczęśliwa Polska cała
Gwiazdo śliczna
Ze wzgórz Częstochowy
Pełna świętości
Całaś piękna jest MaryjoTeolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)

Szybka odpowiedź