1 III

Posty 1 - 2 z 2


Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Offline
2015-02-21 10:42:22  

II Niedziela Wielkiego Postu, B,
R: Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22)
Bądź mi litościw (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22)
Boże jesteś moim Bogiem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 27 (26), 8-9)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 27 (26), 8-9)
Błogosławiony, komu odpuszczone są winy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22)
Wstanę i pójdę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 27 (26), 8-9)
Boże mój, spragniony jestem Ciebie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22)
Boże litościwy, zmiłuj się nade mną (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22)
Pieśni mówiące o Bożym Miłosierdziu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22)
Pieśni mówiące o szukaniu przez człowieka Stwórcy, Który mu ukazuje swoje oblicze (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 27 (26), 8-9) Pójdź do Jezusa
Pd: Boże litościwy
Pokładam w Panu ufność mą
Bóg nad swym ludem zmiłował się (w nawiązaniu do II czytania i Kolekty)
Ludu kapłański (5) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Bliskie jest Królestwo Boże (6-8) (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Kolekty)
Jakże pójdziemy za Tobą (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Kolekty)
K: Bóg tak ukochał świat (w nawiązaniu do Liturgii słowa, szczególnie II czytania i Antyfony na komunię Mt 17,5)
Sławcie usta Ciało Pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 17,5)
Bóg jest miłością, zbawieniem darzy (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 17,5)
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 17,5)
Pieśni mówiące o miłości Boga do człowieka, który nie oszczędził Swego Syna i wydał go za nas (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 17,5)
Pieśni mówiące o tym, że Chrystus jest zapowiedzianym Mesjaszem (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 17,5)
U: Cisza
Najwyższemu Panu chwała
Duszo Chrystusowa
Z: Nawróć się ludu
Któryś za nas cierpiał rany
Pieśni o Krzyżu Chrystusa
Pieśń wzywająca do podjęcia pokuty
Pieśń pasyjna
Pieśń do Matki Bożej (w okresie Wielkiego Postu - MB Bolesnej)Teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2015-02-21 15:34:10  

K.
Jezu Jezu do mnie przyjdź
Duszo ChrystusowaPozdrawiam ;)

AKJMB

Szybka odpowiedź