25 I

Posty 1 - 3 z 3


Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Offline
2015-01-17 11:20:00  

III Niedziela Zwykła, B,
R: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cała ziemio wołaj (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chwalcie Pan wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś imię Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W majestacie, na niebieskim tronie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Złącz Panie miłujących Cię (1,3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) lub
Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego) lub
Bliskie jest Królestwo Boże (w nawiązaniu do Liturgii słowa) lub
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Złącz Panie miłujących Cię (1,3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) lub
Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego) lub
Bliskie jest Królestwo Boże (w nawiązaniu do Liturgii słowa) lub
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do I czytania)
Nawróć się ludu (w nawiązaniu do I czytania i Ewangelii)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Pieśń nawiązująca do Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan
K: U drzwi Twoich stoję Panie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 6)
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 6)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 6)
Pieśni eucharystyczne, mówiące o dążeniu do Boga i radości ze spotkania z Nim (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 6)
Jezu Tyś jest, światłością mej duszy (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12)
Jezu, Tyś drogą (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12)
Jezu drogi, Tyś miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12)
Ludu kapłański (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12)
Pieśni mówiące o Chrystusie - Światłości świata, podążaniu za Chrystusem, wyjściu z ciemności (grzechu) i podążaniu w Światłości - Chrystusie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12)


U: Dziękujemy zawsze za wszystko Bogu
Niechaj będzie uwielbiony
Pójdźmy pokłońmy się Panu
Wszystko co żyje niech wielbi Pana
Chwalcie o dziatki
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Dzięki, o Panie
Z: Pieśń do Matki Bożej
Pieśń o Bożym Miłosierdziu (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pieśń nawołująca do nawrócenia się (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pieśń nawiązująca do Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan
Gdzie kolęduje się do 2 lutego - Kolęda
Niechaj z nami będzie Pan
Błogosław Panie nas


25 I 2015 r - zakończenie Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan
Można w śpiewie na zakończenie odnieść się do tego wydarzenia.
Złącz Panie miłujących Cię
Boże obdarz Kościół Twój
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Jeden chleb (2 zw)
Tyś w Wieczerniku
Spraw Ojcze, aby wszyscy wierzący w Ciebie
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Abba Ojcze
Dziękczynne pieśni
Ojciec nam powierzył Słowo
O Panie, szukasz dzieci twych
Weź w swą opiekę (3 zw)Teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)


Posługa: Organista
Miasto: Tarnów
Offline
Utworzono: 2015-01-17 18:21:19 Zmodyfikowano: 2015-01-17 18:28:33  

Ale że na wejście: Jeśli o to chodziło to veto ;)


Tak samo z Jezu, Tyś jest i Abba Ojcze. Takie same piosenki...Kto się napił starego, nie chce potem młodego – mówi bowiem: »Stare jest lepsze« (Łk 5,39)

Jesteś wolny? Nie szukaj żony! (1 Kor 7,27)


Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Offline
Utworzono: 2015-01-20 18:11:50 Zmodyfikowano: 2015-01-20 18:13:45  Zależy od wykonania. Dominikanie lansują to jako pieśń. Czywiście bez klaskania :P
Jest też do tego 2 melodia - mniej skoczna


Abba - na koniec być moze
Jezu Tyś jest światłością - nie z Taize. Jak znajdę nutki to przeskanuję. To coś na zasadzie psalmu. Ref i wezwania


 Teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)

Szybka odpowiedź