23 XI

Posty 1 - 8 z 8


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2014-11-14 17:00:43  

W.
Chrystus Wodzem + Psalm 117 lub 3x
Godzien jesteś
Na Twojej Chryste
Narodów Zbawco
O Chryste Królu


O.
O Panie, Tyś moim Pasterzem
Pan mój Wódz
Jam jest Pasterz dobry
Cóż Ci Jezu damy
Gdzie miłość wzajemna


K.
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
Pan Jezus już się zbliża (z 2 zwr)
Bądź pochwalon na wieki
Ja wiem w kogo ja wierzę (z 3 zwr)
Jezu, Królu najwdzięczniejszy 
Jezusowi cześć i chwała


U.
Dzięki, o Panie
Cały świat
Błogosławcie Pana, wywyższajcie Króla wieków
Błogosławiony i jedyny Władco
Nieście chwałę mocarze
Klaszczmy rękoma


Z.
Bóg nad swym ludem
Króluj nam, Chryste
Kłaniam się Tobie (4 zwr)
Niech żyje Jezus
Cóż Ci Jezu damy
Chrystus Wodzem 3xPozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Offline
2014-11-15 11:36:30  

XXXIV Niedziela Zwykła, A, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
R: Ciebie Chryste wyznajemy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych) lub
Synu Jedyny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych)
Królu wieczności i czasu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych)
Chrystus Wodzem + Psalm 117 (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Chrystus Wodzem 3x (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Godzien jesteś (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Na Twojej Chryste (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Narodów Zbawco (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
O Chryste Królu (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Idziesz przez wieki (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Dignus est Agnus + Ps 71, 2 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: O Panie, Tyś moim Pasterzem (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pan mój Wódz (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Jam jest Pasterz dobry (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Cóż Ci Jezu damy (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Gdzie miłość wzajemna
Boże obdarz Kościół Twój (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami) lub
Chrystusowi cześć i chwała (1-2) (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Pierworodny spośród stworzeń (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Postula a me (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Przez śmierć bolesną (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
K: Idzie, idzie Bóg prawdziwy (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 29 (28), 10-11) lub
Rzekł Pan do pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 29 (28), 10-11)
Pan Jezus już się zbliża (z 2 zwr) (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Bądź pochwalon na wieki (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Ja wiem w kogo ja wierzę (z 3 zwr) (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Jezu, Królu najwdzięczniejszy (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Jezusowi cześć i chwała (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Jezu drogi Tyś miłością (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Kłaniam się Tobie (1-6) (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Królu mej duszy, drogi mój Panie (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
O Chryste Królu, Władco świata (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Ciebie Chryste wyznajemy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych) lub
Sedebit Dominus Rex in aeternum + Ps 28, 1-5. 7-11 (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
U: Dzięki, o Panie
Cały świat (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Błogosławcie Pana, wywyższajcie Króla wieków (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Błogosławiony i jedyny Władco (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Nieście chwałę mocarze (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Klaszczmy rękoma (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Wszystkie narody chwalcie Pana (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Alleluja, zbawienie, chwała i moc (w nawiązaniu do tajemnicy dnia i Antyfony na wejście)
Alleluja, Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych (w nawiązaniu do tajemnicy dnia i Antyfony na wejście)
Pan jest wielkim Bogiem (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu Ojcu (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Laudate pueri (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Laudate omnes gentes (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Z: Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Króluj nam, Chryste (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Kłaniam się Tobie (4 zwr) (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Niech żyje Jezus (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Cóż Ci Jezu damy (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Chrystus Wodzem 3x (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Chrystus Wodzem + Psalm 117 (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Nie rzucim Chryste (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Z Tobą, Jezu, chcemy żyć (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Panowanie Twoje trwa (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)Teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)


Posługa: Organista
Miasto: Mielec
Offline
2014-11-15 18:46:25  

A gdyby pieśnią na zakończenie było My chcemy Boga (1)? 

Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2014-11-15 19:53:50  

Uzasadnienie?Pozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Organista
Miasto: Mielec
Offline
2014-11-16 09:07:10  

Ostatnie słowa refrenu, bardzo apostroficzny charakter ze zwrotem do Matki Bożej.

Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2014-11-16 14:47:22  

no nie  głupie :)Pozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Organista
Miasto: Mielec
Offline
Utworzono: 2014-11-16 22:05:11 Zmodyfikowano: 2014-11-16 22:06:58  

A że tradycją jest śpiew do Matki Bożej na zakończenie, ten hymn łączy się również z tajemnicą dnia. Ale "Nie rzucim Chryste" jest śpiewem który wykonuje się bardzo rzadko w ciągu roku liturgicznego, więc może nie potrzebnie zasugerowałem kolejny hymn do propozycji...

Posługa: Organista
Miasto: Koniaków
Offline
Utworzono: 2014-11-17 18:43:52 Zmodyfikowano: 2014-11-17 18:44:07  

Na Chrystusa Króla pasuje tesz ''W majestacie''Gdy ci smutno, gdy ci źle włącz se tutti, wyżyj się.

Szybka odpowiedź