1 XI

Posty 1 - 2 z 2


Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Offline
2014-10-23 20:11:12  

Uroczystość Wszystkich Świętych (Msze w kościele i Msza na cmentarzu), Wspomnienie Wszystkich Wiernych zmarłych (I, II i III Msza)
Uroczystość Wszystkich Świętych-Msza w kościeleR: Kłaniam się Tobie
W majestacie na niebieskim tronie (1-3, 5)
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (2, 7-10)
Wiecznej szczęśliwości Dawco
Jezu, świata Zbawicielu
O Chryste, Zbawco ludzkości
Bądź uwielbion w świętych swoich
Chryste, przebacz sługom grzechy
Racz być Chryste przebłaganym
Gaudeamus omnes in Domino + Ps 32, 1
Pd:Kochajmy Pana (3-4)
Przyjdźcie do Mnie wszyscy
Osiem błogosławieństw
Przyjdźcie do Mnie wszyscy
Chrystus, Chrystus
Niebo, ziemia, świat i morze
Iustorum animae in manu Dei + Ps 3, 1. 4
K: Błogosławieni, którzy zostali wezwani
Pójdźcie błogosławić Pana
Błogosławieni ubodzy i cisi
Błogosławieni ubodzy w duchu
Godzien jesteś
Błogosławieni w duchu (2 wersje w śpiewniku Droga do Nieba)
Beati mundo corde + Ps 125, 1, 2ab, 2cd, 3, 4, 5, 6ab, 6cd
Jezu, Jezu do mnie przyjdź
U: Alleluja. Zbawienie, chwała i moc
Ciebie, Boga, wysławiamy
Czego chcesz od nas, Panie
Dzięki Tobie, Boże, w tej chwili (1-4)
Radośnie Panu
Chwalcie Pana
Z: Com przyrzekł Bogu (1-3)Spojrzyj z nieba wysokiego
Wierzymy w Ciebie, Chryste
Hymn na Rok Wiary
Chrystus Wodzem


Uroczystość Wszystkich Świętych-Msza na cmentarzu
Procesja na cmentarz: różaniec za zmarłych
Stacje na cmentarzu:
Stacja I (modlitwa za zmarłych rodziców i przodków) - modlitwy celebransa, odpowiedzi ludu, śpiew: Dobry Jezu, a nasz Panie
Stacja II (modlitwa za zmarłych krewnych i dobrodziejów) - modlitwy celebransa, odpowiedzi ludu, śpiew: Dobry Jezu, a nasz Panie
Stacja III (modlitwa za poległych na wojnach i wszystkie ofiary wojen) - modlitwy celebransa, odpowiedzi ludu, śpiew: Dobry Jezu, a nasz Panie
Stacja IV (modlitwa za wszystkich zmarłych) - modlitwy celebransa, odpowiedzi ludu, śpiew: Dobry Jezu, a nasz Panie
Po ostatniej stacji, po pokropieniu i okadzeniu: Salve Regina lub Witaj Królowo
Msza Święta:
R: Otrzyjcie już łzy płaczący
Pd: Zwycięzca śmierci
K: Pieśni eucharystyczne (najlepiej te bardzo dobrze znane)
U: Ciebie Boże wielbimy
Chwała Ojcu i Synowi...
Z: Tobie Ja żyję, Tobie umieram


Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Pierwsza Msza). Wersja z Jutrznią i bez niej.
Wersja z Jutrznią (melodie w Obrzędzie pogrzebu)


Utwór organowy towarzyszący procesji wejścia
R:
Kapłan: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
Lud: Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu...
Hymn: Chryste, nadziejo zbawienia
Antyfona I
Psalm I
Antyfona I
Antyfona II
Psalm II
Antyfona II
Antyfona III
Psalm III
Antyfona III
Można zaśpiewać hymn Gloria
Kolekta
Liturgia słowa
Pd: Racz wiekuiste dać odpoczywanie
K: Jam jest Chleb życia
U: Pieśń Zachariasza
Z: Salve Regina
Witaj Królowo Matko miłosierdzia


Wersja bez jutrzni


R: Zwycięzca śmierci (1,10)
Królu mocy niezmierzonej
Mój Odkupiciel, Chrystus zmartwychwstały
Nie zna śmierci (1-2, 5)
Wieczny odpoczynek na przemian z Ps. 51
Pd: Racz wiekuiste
U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam
Wierzę, iż żyje mój Odkupiciel
K: Jam jest chleb życia
Ja jestem zmartwychwstanie i życie + Łk 1, 67-80
Jezusowi cześć i chwała
U: Alleluja, Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych
Dzięki, o Panie, składamy
O Panie, Tyś moim Pasterzem (1-4)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?
Teraz, o Panie, pozwól odejść
Z: Jam gościem na tym świecie
Dobry Jezu, a nasz Panie
Salve Regina
Witaj Królowo Matko miłosierdzia


Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Druga Msza)


Jeśli Pierwsza Msza Święta była odprawiona bez Jutrzni, wówczas druga może być połączona z Jutrznią (patrz propozycje pieśni do Pierwszej Mszy). Często Pierwsza Msza Święta bywa recytowana, a po niej Druga połączona jest z Jutrznią.


R: Wieczny odpoczynek (refren wraz z psalmem)
Panie, daj zmarłym wieczne spoczywanie
Racz wiekuiste dać odpoczywanie
Requiem aeternam dona eis + Ps 64, 2
W gniewu dzień
Jam gościem na tym świecie
Boże jesteś ponad czasem
Pd: Z głębi mego serca
Domine Iesu Christe
Jezu płaczący nad Łazarzem
Na Twoje słowo, Panie Jezu Chryste (refren: "...otwórz tym duszom miejsce przebaczenia i daj im, Panie...")
Wierzę, iż żyje mój Odkupiciel (1-2)
K: Zwycięzca śmierci
Ach, Ojcze pełen litości (1-4)
Duszo Chrystusowa
Lux aeterna luceat eis, Domine + Ps 129, 1-2a, 2bc, 3, 4, 5-6a, 6b-7a, 7bc, 8
Światłość wiekuista niechaj im świeci
U: Przez chrztu świętego
Będę Cię wielbił, mój Panie
Dzięki, o Boże Ojcze (1-6)
Dzięki, o Panie, składamy
Z: Dobry Jezu, a nasz Panie
Jam gościem na tym świecie
Witaj Królowo, Matko litości


Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Trzecia Msza). Msza połączona z Nieszporami lub bez nich.


Melodie w Obrzędzie pogrzebu


Utwór organowy towarzyszący procesji wejścia
R:
Kapłan: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
Lud: Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu...
Hymn: O Potężny Królu, Chryste
Antyfona I
Psalm I
Antyfona I
Antyfona II
Psalm II
Antyfona II
Antyfona III
Psalm III
Antyfona III
Można zaśpiewać hymn Gloria
Kolekta
Liturgia słowa
Pd: Bądź mi litościw
Bądź uwielbiony Miłosierny Boże
Do Ciebie wołamy
K: Jezu Tyś drogą, idę więc za Tobą
U: Magnificat
Z: Witaj Królowo nieba
Maria, Mater gratiae


Msza bez Nieszporów
R: Zmartwychpowstał Pan prawdziwie (zwrotka 3)
Jam gościem na tym świecie
Królu mocy niezmierzonej
U Ciebie, Boże miłosierdzia wzywam
Pd: Bądź mi litościw
Bądź uwielbiony Miłosierny Boże
Do Ciebie wołamy
Oczekujemy Zbawiciela świata
Ach, Ojcze pełen litości (1, 4)
Racz wiekuiste dać odpoczywanie (1, 3)
Więzień w czyśćcu zatrzymany (1-3)
K:Jezu, drogi Tyś miłością
Jezu, Jezu do mnie przyjdź
Oczekujemy Zbawiciela świata
Witam Cię, witam (wszystkie zwrotki)
U: Upadnij na kolana
Dzięki Tobie, Boże w tej chwili (1-2, 4)
O Panie, Tyś moim Pasterzem (1-4)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (1-4)
Z: Cokolwiek w świecie jest
Dobry Jezu, a nasz Panie
Salve Regina, Mater misericordiae (różne tłumaczenia)
Witaj Królowo nieba
Maria, Mater gratiaeTeolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2014-10-25 11:50:05  

Oczywiście jak co roku będę stał jak Warowny Gród i mówił nie propozycją pieśni na cmentarzu...No ludzie, msza ta sama, charakter ten sam, tylko, że procesja na koniec...Jestem przeciwnikiem publikowania "mszy na cmentarzu".


Druga kwestia - pieśni wielkanonce. Z tego co wiem nie mamy propagować dziadostwa a wpisywanie pieśni wielkanocnych w listopadzie jest jak granie kolęd w maju. 


Także na obie kwestie daje liberum veto.Pozdrawiam ;)

AKJMB

Szybka odpowiedź