Jak dobierać pieśni do poszczególnych części Mszy Świętej?

Kilka wskazówek:

Śpiew na wejście ma (wg OWMR):

 • zapoczątkować celebrację liturgiczną,
 • pogłębić jedność zgromadzenia,
 • skierować myśl wiernych na tajemnicę okresu liturgicznego lub święta,
 • towarzyszyć procesji kapłana i asysty,

 • Proponuję, aby na wejście zagrać przynajmniej dwie zwrotki danej pieśni, gdyż zbyt krótki śpiew nie spełni mocnego akcentu rozpoczęcia celebracji liturgicznej. Śpiew ten lepiej jest zacząć wcześniej i wykonać kilka zwrotek niż zacząć tylko jedną.

  Na wejście nadają się pieśni:

 • Podkreślające wzajemną miłość i jedność zebranych
 • Okresowe
 • Tzw. Pieśni mszalne: Boże lud Twój... itd.
 • Maryjne – tylko w święta i uroczystości maryjne (dotyczy to również pieśni maryjnych na zakończenie).
 • Do Pana Jezusa – tylko w uroczystości i święta Pańskie (Boże Ciało, Najświętszego Serca Jezusowego).
 • Do świętych – w ich uroczystości, itp.
 • Przygodne – tylko te, które skierowane są do Boga, inaczej: Pana, Boga Ojca, nigdy zaś do Jezusa Chrystusa – we Mszy On składa ofiarę Ojcu.


 • Śpiew na przygotowanie darów:

  Powinien zgadzać się treściowo z obrzędem przygotowania darów, ze świętem przypadającym w dniu lub okresem liturgicznym. Należy śpiewać wszystkie pieśni mówiące o miłości Boga i bliźniego np. Wszystko Tobie, Przykazanie nowe, Gdzie miłość wzajemna...

  Przygotowanie darów nie jest jeszcze składaniem ofiary, stąd nie można w tym miejscu śpiewać pieśni o ofiarowaniu Bogu chleba i wina, jak to proponują niektóre śpiewniki. Można też śpiewać pieśni okresowe, maryjne, przygodne – w zależności od treści dnia lub uroczystości.

  Śpiew na komunię świętą:

  Rozpoczyna się zaraz po słowach: Oto Baranek Boży…. Śpiewu tego nie należy przedłużać aż do puryfikacji, ale dać wiernym trochę czasu na osobiste dziękczynienie, kończąc cichą podgrywkę pieśni na komunię.

  Trzy funkcje śpiewu na komunię:

 • okazać wspólnotowość przez śpiew wspólnoty komunikujących,
 • ma wyrazić radość,
 • ma nadać charakter bardziej braterski procesji tych, którzy przystępują do komunii.


 • Śpiew na dziękczynienie:

  Canticum laudis – ma być skierowany do Boga Ojca (inne określenia: Stwórcy, Pana, Władcy), a nie do Jezusa Chrystusa. Chrystus we Mszy występuje jako pośrednik, nie należy w tym miejscu śpiewać pieśni adoracyjnych ku czci Najświętszego Sakramentu, jak np. Chwała i dziękczynienie, Wielbię Ciebie, Cóż Ci Jezu damy, Niech będzie chwała itp.

  Odpowiednimi pieśniami są:

  Alleluja. Zbawienie chwała i moc.
  Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie.
  Chrystus Pan karmi nas.
  Chwalcie Pana wszyscy.
  Chwała Ojcu i Synowi. x3
  Czego chcesz od nas, Panie.
  Dałeś nam chleb z nieba.
  Dziękczynne pieśni.
  Dzięki, o Panie.
  Dziękujemy Ci, Ojcze nasz.
  Głoś imię Pana.
  Najwyższemu Panu chwała.
  Niech błogosławiony będzie Bóg.
  Panie mój, cóż Ci oddać mogę.
  Panie nie opuszczaj nigdy.
  Całym Cię sercem.
  Chwalcie o dziatki.
  Jerozolimo, chwal Pana nad pany.
  Nie nam o Panie, nie nam, ale Twemu.
  Radośnie Panu hymn śpiewajmy.
  Skosztujcie i zobaczcie.
  Śpiewajcie Panu pieśń nową.
  Upadnij na kolana.
  Wychwalajcie Pana, bo jest dobry + Chwała Ojcu.
  Uwielbiaj duszo moja sławę Pana.
  Cały świat niech śpiewa tę pieśń.
  Dziękujemy zawsze za wszystko Bogu.
  Niechaj będzie uwielbiony.
  Pójdźmy, pokłońmy się Panu.
  Wszystko, co żyje, niech wielbi Pana.
  Śpiew na rozesłanie:

  Powinien w nim być uwzględniony temat zachęta do spełniania dobrych uczynków oraz do wychwalania i uwielbienia Boga, np. z cyklu pieśni mszalnych: Na stopniach Twego (ostatnia zwrotka), Błogosław, Panie, Twojemu ludowi, itp. Można też grać pieśni z okresu liturgicznego, itp.

  opr. Krzysztof Tomiak, na podstawie wykładów o. dra Krzysztofa Tarwackiego OMI


  Autor: Krzysztof Tomiak
  Data stworzenia: 2014-02-08 17:04:54
  Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-08 17:28:31