I, II, III, IV Niedziela Adwentu. Rok C. Komentarz do okresu Adwentu, propozycje pieśni.

Zdaję sobie sprawę, że dla większości ludzi przychodzących do kościoła, Adwent kojarzy się z pieśniami typu: "Archanioł Boży". Chcąc jednak, by pieśni korespondowały z tematem adwentowego oczekiwania, warto powoli kształtować ludzkie "skojarzenia". Oczywiście nie zachęcam do rewolucyjnych rozwiązań, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Mądrym rozwiązaniem "problemu" jest granie tychże pieśni, z drugiej części Adwentu, na koniec Mszy Świętej. Adwent to tylko cztery niedziele. Poniżej podaję prawie 40 tytułów pieśni oddających ducha Adwentu, czym odrzucam argumentację mówiącą, iż jeśli zastosuje się do podziału okresu Adwentu na dwie części to nie ma co grać.

Oczywiście wyjątkiem od tej reguły jest Msza wotywna o NMP - Roraty. W razie nieścisłości proszę o komentarze

Poniżej: Przydział pieśni adwentowych do dwóch części tego okresu
Propozycje pieśni na wszystkie niedziele Adwentu Roku C

"Dwie główne idee adwentowe podzieliły ten okres na dwie części: pierwsza do 16 grudnia akcentuje oczekiwanie na drugie przyjście Chrystusa w dniu ostatecznym; druga część od 17 grudnia jest czasem duchowego przygotowania na uroczyste obchody Narodzenia Pańskiego. Podział ten widoczny jest w tekstach liturgicznych, daje się również zauważyć, choć mniej wyraźnie, w pieśniach adwentowych. Na swój sposób stwarzają one klimat radosnego i pobożnego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem "przy żłóbku", a kiedyś w wieczności".
Źródło: Śpiewnik Kościelny. Ks. Jan Siedlecki, red. K. Mrowiec, Kraków 2001, s. 17. por. G.M Skop, Exsultate Deo, Kraków 2004, s.294.

Zgodnie z powyższym podziałem, pieśniami odpowiadającymi poszczególnych częsciom są:

Część pierwsza (do 16 grudnia):

Część druga (od 17 grudnia)

R: Raduj się ziemio
Przybądź Panie, bo czekamy
Głos wdzięczny
Jak błyskawica znak Twój jaśnieje
W tym świętym czasie oczekiwania
O: Serce me do Ciebie wznoszę
Przyjdź do nas, przyjdź
K: Jezu, Jezu do mnie przyjdź
Pójdź do Jezusa
Przyjdźcie do mnie wszyscy
Pan zstąpił z nieba
Dz:Czego chcesz od nas Panie
Z: Pan blisko jest
Pan jest blisko, już przychodzi
Niebiosa rosę
Wypatrujcie tęsknie
Archanioł Boży

R: Przybądź Panie
Oto Pan przybywa
Przygotujcie drogi dla Pana
O: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
K: Idzie, idzie Bóg prawdziwy
Pan Jezus już się zbliża
Dz: Dziękujemy Ci Ojcze nasz (szczególnie zwrotka 8)
Niech z serca płynie pieśń
O Boże dzięki Ci składamy
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z: Grzechem Adama
Oto Pan Bóg przyjdzie
Zdrowaś bądź Maryja
Boże wieczny, Boże żywy

R: Raduj się ziemio
Radujcie się zawsze w Panu (antyfona)
Niech się radują niebiosa i ziemia
O: Głos wdzięczny
Rorate coeli (zwrotka 4)
Oto Pan przybywa
K: O Panie, Ty nam dajesz
Zbliżam sie w pokorze
Dz: Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Dzięki o Panie
Z: Oto Pan Bóg przyjdzie
Błogosławiona Jesteś Maryjo
Mądrości, która
Po upadku człowieka grzesznego

R: Archanioł Boży Gabryjel
Oto Panna Pocznie
Błogosławiona jesteś Maryjo
O: Grzechem Adama
Panie w ofierze
K: Chrystus Pan karmi nas
Spuście nam na ziemskie niwy
Dz: Magnificat
Błogosławiony Pan Bóg Izraela
Z: Mądrości, która
Spuście rosę niebiosa z góry
Zdrowaś bądź MaryjaAutor: Krzysztof Tomiak
Data stworzenia: 2014-02-08 17:05:58
Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-08 17:29:19