Oculi mei semper ad Dóminum

Dominica III in Quadragesima
Ant. ad introitum Ps 24, 15-16

Oculi mei semper ad Dóminum,
quia ipse evéllet de láqueo pedes meos.
Réspice in me et miserére mei,
quóniam únicus et pauper sum ego.

Vel: Cf. Ez 36, 23-26

Cum sanctificátus fúero in vobis,
congregábo vos de univérsis terris;
et effúndam super vos aquam mundam,
et mundabímini ab ómnibus inquinaméntis vestris,
et dabo vobis spíritum novum, dicit Dóminus.

III Niedziela Wielkiego Postu
Antyfona na wejście Ps 25(24), 15-16

Oczy moje są zwrócone ku Panu,
bo On uwalnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną,
bo jestem samotny i nieszczęśliwy

Albo: por. Ez 36, 23-26

Gdy zajaśnieje w was moja świętość,
zgromadzę was ze wszystkich krajów i wyleję na was wodę czystą,
i będziecie obmyci z wszelkich nieprawości waszych,
i dam wam ducha nowego.