Non in solo pane vivit homo

Dominica I in Quadragesima
Ant. ad communionem Mt 4, 4

Non in solo pane vivit homo,
sed in omni verbo quod procédit de ore Dei.

Vel: Cf. Ps 90, 4

Scápulis suis obumbrábit tibi Dóminus,
et sub pennis eius sperábis.

I Niedziela Wielkiego Postu
Antyfona na komunię Mt 4, 4

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Albo: Por. Ps 91(90), 4

Pan cię osłoni swoją potęgą,
pod Jego opiekę się schronisz.