Qui meditábitur in lege Dómini die ac nocte

Feria Quarta Cinerum
Ant. ad communionem Cf. Ps 1, 2-3

Qui meditábitur in lege Dómini die ac nocte,
dabit fructum suum in témpore suo.

Środa Popielcowa
Antyfona na komunię por. Ps 1, 2-3

Kto rozważa Prawo Pańskie dniem i nocą,
wyda owoc w swoim czasie.