Miseréris ómnium, Dómine

Feria Quarta Cinerum
Ant. ad introitum Sap 11, 24-25.27

Miseréris ómnium, Dómine,
et nihil odísti eórum quæ fecísti,
dissímulans peccáta hóminum propter pæniténtiam
et parcens illis, quia tu es Dóminus Deus noster.

Środa Popielcowa
Antyfona na wejście por. Mdr 11, 24-25. 27

Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie
i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści.
Nie zważasz na grzechy ludzi,
aby mogli się nawrócić,
przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym.