Ecce iam venit plenitúdo témporis

Die 24 decembris (Ad Missam matutinam)
Ant. ad introitum Cf. Gal 4, 4

Ecce iam venit plenitúdo témporis,
in quo misit Deus Fílium suum in terram.

24 grudnia (Msza ranna)
Antyfona na wejście por. Ga 4, 4

Oto nadeszła pełnia czasu:
Bóg zesłał swojego Syna na ziemię.