Ecce sto ad óstium et pulso

Die 23 decembris
Ant. ad communionem Ap 3, 20

Ecce sto ad óstium et pulso:
si quis audíerit vocem meam, et aperúerit mihi iánuam,
intrábo ad illum, et cenábo cum illo, et ipse mecum.

23 grudnia
Antyfona na komunię Ap 3, 20

Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.