Salvos nos fac, Dómine Deus noster

Dominica IV "per annum"
Ant. ad introitum Ps 105, 47

Salvos nos fac, Dómine Deus noster,
et cóngrega nos de natiónibus,
ut confiteámur nómini sancto tuo,
et gloriémur in laude tua.

IV Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 106 (105), 47

Ratuj nas Panie, nasz Boże,
i zgromadź nas z krajów pogańskich,
abyśmy wielbili święte imię Twoje
i dumni byli z Twojej chwały.