Nascétur nobis párvulus

Die 23 decembris
Ant. ad introitum Cf. Is 9, 6; Ps 71, 17

Nascétur nobis párvulus, et vocábitur Deus, Fortis;
in ipso benedicéntur omnes tribus terræ.

23 grudnia
Antyfona na wejście por. Iz 9, 5; Ps 72 (71), 17

Dziecię nam się narodzi, Jego imię będzie: Bóg Mocny,
w Nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi.