Magníficat ánima mea Dóminum

Die 22 decembris
Ant. ad communionem Lc 1, 46.49

Magníficat ánima mea Dóminum,
quia fecit mihi magna qui potens est.

22 grudnia
Antyfona na komunię Łk 1, 46.49

Wielbi dusza moja Pana,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.