Attóllite, portæ, cápita vestra

Die 22 decembris
Ant. ad introitum Ps 23, 7

Attóllite, portæ, cápita vestra,
et elevámini, portæ æternáles,
et introíbit rex glóriæ.

22 grudnia
Antyfona na wejście Ps 24 (23), 7

Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały.