Modo véniet Dominátor Dóminus

Die 21 decembris
Ant. ad introitum Cf. Is 7, 14; 8, 10

Modo véniet Dominátor Dóminus,
et vocábitur nomen eius Emmánuel, quia Nobíscum-Deus.

21 grudnia
Antyfona na wejście por. Iz 7, 14; 8, 10

Oto nadchodzi Pan wszechmogący,
nazwą Go imieniem Emmanuel, Bóg z nami.