Egrediétur virga de radíce Iesse

Die 20 decembris
Ant. ad introitum Cf. Is 11, 1; 40, 5; Lc 3, 6

Egrediétur virga de radíce Iesse,
et replébitur omnis terra glória Dómini,
et vidébit omnis caro salutáre Dei.

20 grudnia
Antyfona na wejście por. Iz 11, 1; 40, 5; Łk 3, 6

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
chwała Pańska napełni całą ziemię
i wszyscy ludzie ujrzą Boże zbawienie.