Visitábit nos Oriens ex alto

Die 19 decembris
Ant. ad communionem Lc 1, 78-79

Visitábit nos Oriens ex alto,
ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.

19 grudnia
Antyfona na komunię Łk 1, 78-79

Nawiedzi nas z wysoka Chrystus, Wschodzące Słońce,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.