Qui ventúrus est véniet et non tardábit

Die 19 decembris
Ant. ad introitum Cf. Hebr 10, 37

Qui ventúrus est véniet et non tardábit,
et iam non erit timor in fínibus nostris,
quóniam ipse est Salvátor noster.

19 grudnia
Antyfona na wejście por. Hbr 10, 37

Ten, który ma nadejść, nie będzie zwlekał
i nie będzie już lęku na świecie,
bo On jest naszym Zbawicielem.