Accédite ad Dóminum et illuminámini

Dominica III "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 33, 6

Accédite ad Dóminum et illuminámini,
et fácies vestræ non confundéntur.

Vel: Io 8, 12

Ego sum lux mundi, dicit Dóminus;
qui séquitur me, non ámbulat in ténebris,
sed habébit lumen vitæ.

III Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 34 (33), 6

Przystąpcie do Pana, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Albo: J 8, 12

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał światło życia.