Rex noster advéniet Christus

Die 18 decembris
Ant. ad introitum

Rex noster advéniet Christus,
quem Ioánnes prædicávit Agnum esse ventúrum.

18 grudnia
Antyfona na wejście

Przybędzie nasz król, Chrystus,
Baranek zapowiedziany przez Jana.