Ecce véniet desiderátus

Die 17 decembris
Ant. ad communionem Cf. Agg 2, 8

Ecce véniet desiderátus cunctis géntibus,
et replébitur glória domus Dómini.

17 grudnia
Antyfona na komunię Cf. Agg 2, 8

Oto przyjdzie upragniony przez wszystkie narody,
i dom Boży napełni się chwałą.