Læténtur cæli et exsúltet terra

Die 17 decembris
Ant. ad introitum Cf. Is 49, 13

Læténtur cæli et exsúltet terra,
quia Dóminus noster véniet,
et páuperum suórum miserébitur.

17 grudnia
Antyfona na wejście por. Iz 49, 13

Zabrzmijcie weselem, niebiosa, raduj się, ziemio,
bo nasz Bóg przyjdzie
i zlituje się nad biednymi.