Pusillánimes, confortámini et nolíte timére

Dominica III Adventus
Ant. ad communionem Cf. Is 35, 4

Dícite: Pusillánimes, confortámini et nolíte timére:
ecce Deus noster véniet et salvábit nos.

III Niedziela Adwentu
Antyfona na komunię por. Iz 35, 4

Powiedźcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się!
Oto nasz Bóg przyjdzie, aby nas zbawić.