Pópulus Sion, ecce Dóminus véniet

Dominica II Adventus
Ant. ad introitum Cf. Is 30, 19.30

Pópulus Sion, ecce Dóminus véniet ad salvándas gentes;
et audítam fáciet Dóminus glóriam vocis suæ in lætítia
cordis vestri.

II Niedziela Adwentu
Antyfona na wejście por. Iz 30, 19. 30

Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody;
Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i uraduje się wasze serce.