Dóminus dabit benignitátem

Dominica I Adventus
Ant. ad communionem Ps 84, 13

Dóminus dabit benignitátem,
et terra nostra dabit fructum suum.

I Niedziela Adwentu
Antyfona na komunię Ps 85 (84), 13

Pan obdarzy błogosławieństwem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.