Cantáte Dómino cánticum novum

Dominica III "per annum"
Ant. ad introitum Cf. Ps 95, 1.6

Cantáte Dómino cánticum novum,
cantáte Dómino, omnis terra.
Conféssio et pulchritúdo in conspéctu eius,
sánctitas et magnificéntia in sanctificatióne eius.

III Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Ps 96 (95), 1. 6

Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała.
Przed Nim kroczą majestat i piękno,
a potęga i blask w Jego świątyni.