Laudáte Dóminum, omnes gentes

Hebdomada XXXIV "per annum"
Ant. ad communionem Ps 116, 1-2

Laudáte Dóminum, omnes gentes,
quóniam confirmáta est super nos misericórdia eius.

Vel: Mt 28, 20

Ecce ego vobíscum sum ómnibus diébus,
usque ad consummatiónem sǽculi, dicit Dóminus.

XXXIV Tydzień Zwykły
Antyfona na komunię Ps 117 (116), 1. 2

Chwalcie Pana wszystkie narody,
bo potężna jest nad nami Jego łaska.

Albo: Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.