Mihi autem adhærére Deo bonum est

Dominica XXXIII "per annum"
Ant. ad communionem Ps 72, 28

Mihi autem adhærére Deo bonum est,
pónere in Dómino Deo spem meam.

Vel: Mc 11, 23-24

Amen dico vobis, quidquid orántes pétitis,
crédite quia accipiétis, et fiet vobis, dicit Dóminus.

XXXIII Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 73 (72), 28

Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga,
w Panu Bogu pokładać nadzieję.

Albo: Mk 11, 23. 24

Zaprawdę powiadam wam: Wierzcie, że otrzymacie wszystko,
o co prosicie w modlitwie, a to się wam stanie.