Ego cógito cogitatiónes pacis et non afflictiónis

Dominica XXXIII "per annum"
Ant. ad introitum Ier 29, 11.12.14

Dicit Dóminus:
Ego cógito cogitatiónes pacis et non afflictiónis;
invocábitis me, et ego exáudiam vos,
et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis.

XXXIII Niedziela Zwykła
Antyfona na wejście Jr 29, 11. 12. 14

Pan mówi:
Myśli moje są myślami pokoju a nie udręczenia.
Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham
i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.