Dóminus regit me, et nihil mihi déerit

Dominica XXXII "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 22, 1-2

Dóminus regit me, et nihil mihi déerit;
in loco páscuæ ibi me collocávit,
super aquam refectiónis educávit me.

Vel: Lc 24, 35

Cognovérunt discípuli Dóminum Iesum in fractióne panis.

XXXII Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 23 (22), 1-2

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę.

Albo: Łk 24, 35

Uczniowie poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba.